GENEL UYARILAR

 1. Bu site TMDH’ye aittir.Url adresi http://www.tmdh.net şeklindedir ve bundan sonra site olarak yer verilecektir.

 2. Sitenin tüm hakları saklıdır.

 3. İşbu sitenin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman, belge, bilgi, veri, makale, program vb. gibi hakları saklıdır. Bu sitenin tamamının veya bir bölümünün, TMDH’nin yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekil ve ortamda kopyalanması, yeniden oluşturulması, başka bir site veya medyada yayınlanması veya başka bir yere taşınması kesinlikle yasaktır.

 4. Kullanıcılar veya Üyeler sitede yer alan tüm uyarılara, sitenin kullanımına ilişkin olarak TMDH tarafından belirlenen hükümlere, şartlara, yürürlükteki mevzuata aynen uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar veya Üyeler, sitede sunulan hizmetleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili kanun hükmündeki kararnamelerden doğan uluslararası her türlü fikri (telif) ve sınai mülkiyet hakları TMDH’ye ait olmak koşuluyla kişisel gelişme amaçları için kullanabilirler.

 5. Bu site içinde yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman TMDH tarafından her hangi bir maddi menfaat temin etme amacı olmaksızın, en genel ve temel anlamda sadece tüm Dünya kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Tüm bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.  TMDH, site içerisinde yer alan içeriğin yazım hataları, yazılım hataları, aktarım hataları, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti vermemekte olup, bu hatalardan sorumlu değildir.

 6. Kullanım ihlalleri, hak ihlalleri ve yasal uyarılara uyulmaması durumunda, gerçek veya tüzel kişiler uluslararası mahkemelerde hak ve hukuk ihlallerinden ötürü sorumludurlar.

Bu bölüm, tmdh.net’in içeriği ve bu içeriğin kullanımı ile ilgili yasal uyarıları kapsamaktadır. Bu yasal uyarılar önceden haber vermeksizin TMDH tarafından değiştirilebilir.

YASAL HÜKÜMLER VE YASAL UYARILAR

 1. Sitemizde yer alan her yazı, ifade, haber, doküman, makale, resim ve görseller eser sahibinin izini olmadan başka bir platformda yayınlanması yasaktır. Ticari olarak gelir elde etme amaçlı kullanılması, çoğaltılarak kopyalanması yasaktır.

 2. Sitede yer alan, oluşturulan yazı, doküman, makale, bilgi, yazılım vb. gibi her türlü materyal ve içeriğin eser sahibi TMDH olup, bu materyal ve içeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan her türlü fikri mülkiyet (telif) hakkı tmdh.net’e aittir. TMDH tarafından oluşturulan site içeriği, tmdh.net yöneticileri tarafından, bilimsel prensipler ve etik kurallar çerçevesinde, yüksek kalite ve mutlak tüm Dünya insanlığı yararı hedefi ile hazırlanmaktadır.

 3.  Kullanıcı veya Üyelerin hizmetine sunulan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman vb. gibi bilgilere ilişkin fikri mülkiyet (telif) haklarının sahibi, söz konusu web sayfasında adı eser sahibi olarak zikredilen gerçek veya tüzel kişidir. Eser sahibinin adının zikredilmediği durumlarda, söz konusu haklar tmdh.net ‘e aittir. Kullanıcılar veya Üyeler, üçüncü şahıslardan temin edilecek bu tür yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman vb. gibi bilgiye ilişkin olarak eser sahibinin koyduğu her türlü kısıtlama ve şartı aynen kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder.

 4. tmdh.net üzerinden yalnızca kendi standartlarına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olan “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerine” link sağlamaya dikkat etmektedir. Ancak, link sağlanan bu “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerinin” içeriği ve bu siteler TMDH tarafından denetlenmediğinden, tmdh.net’den habersiz olarak değiştirilebilir. TMDH ‘nin bu tür değişiklikleri haber verme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, tmdh.net  bu değişikliklerden sorumlu değildir. İşbu tmdh.net sitesi ve üçüncü şahıslara ait sitelerdeki her türlü belge, doküman, bilgi ve malzeme “olduğu gibi” sağlanmakta olup, bu belge, doküman, bilgi ve malzemelere ilişkin olarak TMDH ve üçüncü şahıslar tarafından sitemizde sağlanabilecek başka sitelere ait içeriklerin (doğruluk, kesinlik, güvenilirlik, kesintisiz çalışma dahil) açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmemektedir.

 5. TMDH, kendisi tarafından geliştirilen veya üçüncü şahıslardan temin edilen yazılım kodları da dâhil olmak üzere, sitede sunulan bilgi, belge, doküman ve malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz devam edeceğine ya da hatadan arınmış olacağına, sorunların anında giderileceğine etkileşimli alanlar ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, işbu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğuna dair hiçbir garanti vermez.

 6. TMDH, siteye giriş ve sitenin kullanımı, sitedeki herhangi bir içeriğin, görüntünün veya yazılımın indirilmesi vb. gibi nedenlerle Kullanıcıların ya da Üyelerin bilgisayarlarında veya diğer aygıtlarında meydana gelebilecek zararlardan (veri kaybı dahil) sorumlu değildir.

 7. Bu sitede yer alan bilgi, belge, doküman, yazılım, materyal, içerik ve her türlü malzemenin kullanımından doğabilecek veri kaybı, kar mahrumiyeti, işin kesintiye uğraması dâhil her türlü zarardan bizzat ilgili Kullanıcı/Üye sorumludur. Kullanıcılar veya Üyeler kullanımdan doğan bu tür zararlardan dolayı tmdh.net ’den tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı ve Üyeler, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır. Bu site içeriğinin Kullanıcı veya Üyeler tarafından uluslararası hukuka veya işbu sitede yer alan hüküm ve şartlara aykırı kullanımından ötürü doğabilecek her türlü zarardan (üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali dahil) ilgili Kullanıcı veya Üye sorumlu olacaktır.

 8. Sitemizde yer alan ilgili başlık ve alt başlıklar altında ZG Vakfı’nın tanımı yapılmıştır. ZG Vakfı'nın resmî logosu Onursal Başkanımız Zeki Gülyiyen’in silüeti ile oluşur. Dünya Türk Mutfağı Akademisi'nin ve TMDH'nin resmî logolarında da olduğu gibi; Onursal Başkanımız Zeki Gülyiyen ismiyle birlikte değerlerimizin alameti olan logo ve amblemlerimizin tarafımızdan yetkilendirilmeyenler (ellerinde tarafımızdan mühürlenerek verilmiş yazılı lisans belgeleri veya sertifikaları bulunmayanlar) tarafından kullanılması uluslararası hukuk çerçevesinde suç teşkil eden bir eylemdir. TMDH, ticari kazanç, çıkar ve menfaat elde etme amaçlı olarak yetkileri olmadan kurumlarımıza ait olan logoları, amblemlerimizi hukuka aykırı şekilde kullanmaya teşebbüs edecek olan tüm çevrelere, bireylere veya tüzel kişiliklere karşı uluslararası hukuk normlarından doğan hakları uyarınca kanunlar çerçevesinde yasal takip başlatarak gereken tüm önlemleri alır. 

 9. Tmdh.net  sitesinden yararlanan tüm Kullanıcılar veya Üyeler yukarıdaki hükümleri kayıtsız şartsız aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu şartları kabul etmeyen Kullanıcı veya Üyeler sitede sunulan hizmetlerden yararlanamazlar. Kullanıcılar veya Üyeler, işbu maddelere ek olarak, sitede yer alabilecek kullanım sözleşmesi hüküm ve şartlarına uymakla da yükümlüdür. 7.OCAK.2020

TMDH, SÖZ KONUSU YASALARI İHLAL EDENLERLE İLGİLİ OLARAK GEREKLİ TÜM HUKUKİ ADIMLARI BİZZAT ATAR.

TMDH, GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE HUKUKİ HAKLARI GEREĞİNCE ULUSLARARASI YASALAR ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ KANUNİ YAPTIRIM UYGULAMA TALEBİYLE İŞLEM BAŞLATIR.

ÖRNEK-1 https://tmdh.net/haberler/item/168-hukuksuz-tum-girisimleri-kiniyoruz.html  

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo