Türk Mutfağı Üstün Cesaret Madalyası

      Türk Mutfağı Üstün Cesaret Madalyası     

 Turkish Cuisine Outstanding Courage Medal 

İnfo: August 30, 2022

Scroll Down for English Explanation

Türk_Mutfağı_Üstün_Cesaret_Madalyasıııı.JPG

 

Türk Mutfağı Üstün Cesaret Madalyası Nedir ve Kimlere Verilir?

Türk Mutfağı Üstün Cesaret Madalyası, Türk mutfağını ilgilendiren her konuda dünyada eşine hiç rastlanmayan veya çok az rastlanan önemi yüksek çalışmaları yaparak kamuoyuna açık şekilde cesaretle sunanlara tevcih edilen bir nişanedir. 

Bu nişane, alanında ilk ve öncü olarak Türk mutfağını ilgilendiren her konuda yapılmış olan tüm yazılı, görsel çalışmaları esas alarak kişi veya kişilere tevcih edilir. 

Özellikle mutfak kültürümüze büyük zararlar vermiş olanları gizli özne kullanmak veya üstü kapalı birtakım imalarda bulunmak yerine, bilimselliği olan somut delillere dayalı yazılı ve görsel çalışmaları yaparak toplumla paylaşmış olanlara bu madalya tevcih edilir.

Türk mutfak sanatları camiasında gizli özne ve imalar kullanarak bilimselliği olmayan hamasi söylemlerle yazılı veya görsel çalışmaları paylaşmış olduğu bilinen malum örneklerin aksine; bu nişanenin tevcih edildiği kişi ya da kişiler üstü kapalı imalar yerine açık öznelere (kişi isimlerine) doğrudan yer verecek şekilde Türk mutfağının çıkarları doğrultusunda çalışmalarını bilimsel delillerle destekleyerek cesaretle kamuoyu ile paylaşanları kapsamaktadır.

Türk Mutfağı Üstün Cesaret Madalyasında Hangi Alametler, Simgeler veya Nişaneler Yer Alır?

Türk Mutfağı Üstün Cesaret Madalyasının ön yüzünde Hz. Süleyman mührü olarak bilinen Davud yıldızı yer alır. Türklerin çok uzun yıllardan beri sancaklarında da kullanmış olduğu Davut yıldızı ayrıca Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağında da bulunmakta olan 6 köşeli yıldızdır. Madalyanın ön yüzde kırmızı şerit üzerinde ay yıldızlı Türk bayrağı yer alır.

Türk Mutfağı Üstün Cesaret Madalyasının arka yüzünde ise Hilye-i Şerif yer alır. Arka yüzde beyaz şerit üzerinde ise ay yıldızlı Türk bayrağı yer alır.

 

What is the Turkish Cuisine Outstanding Courage Medal and Who Is It Given?


The Medal of Outstanding Courage in Turkish Cuisine is an order bestowed on those who bravely present to the public a work of high importance, which is unique or rarely seen in the world, on every subject related to Turkish cuisine.

This medal is bestowed on the first and epochal person or persons based on all written and visual works made on any subject related to Turkish cuisine.

This medal is given to those who have shared the truth about persons or groups of people who have done great harm to our culinary culture.  İt is given to those who are making written and visual works based on scientific and concrete evidence, instead of using a hidden subject or making some implicit insinuations.

There are known examples in the Turkish culinary arts community, which are known to have shared written or visual works with unscientific, unscientific discourses by using hidden subjects and allusions. It includes those who bravely share their work with the public, supporting the interests of Turkish cuisine, with scientific evidence, in a way to directly include explicit subjects (personal names) instead of implicit allusions to the person or persons to whom this insignia is conferred.Which Symbols or Insignia are in the Turkish Cuisine Outstanding Courage Medal?On the obverse of the Turkish Cuisine Outstanding Courage Medal, There is the Star of David, known as the seal of Solomon. The Star of David, which the Turks have used in their flags (sanjaks) for many years, is also the 6-pointed star on the flag of Barbaros Hayreddin Pasha. On the obverse side of the medal, there is a Turkish flag with a crescent and a star on the red stripe.

On the reverse side of the Turkish Cuisine Outstanding Courage Medal is Hilye-i Şerif. On the reverse, there is the Turkish flag with a crescent and star on the white stripe.

 

TMDH16_-_2.jpgmakaleler.jpg

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo