Ey Genç Türk Aşçıları

 

1-GENÇ_TÜRK_AŞÇILARINA_HİTABE-KLJFSLAŞDLKSJAHGDSKALJHFSADADSADSHFSAIMG-1872_-_Copydsasda.JPG

 

Liderimiz Sayın Tolgahan Gülyiyen, Türk Mutfağına ve ulusal mutfak kültürümüze verilmiş olan tahribatın yol açtığı zararları en aza indirmek sureti ile tamamen bu zararları azaltıp yok etmenin stratejilerini oluşturarak bunları insanlara anlatmak için yıllarını bu çok önemli konuya ve Türk mutfağına gerçek manada harcamış ve vakfetmiştir. Kendisi, bunu gidermek zaman alacakta olsa Türk mutfağının istikbali için bunu başarmaktan başka yolumuz yok demekte ve özellikle gençlerimize şöyle seslenmektedir.

“Ey Türk Gençliği bilinçleniniz, okuyunuz ve araştırınız. Kendi benliğinizi bularak kendi öz mutfak kültürünüze sahip çıkınız. Kendimizin, bizim olan gerçek duayen, efsane ustalarımıza, şeflerimize ve onların yüksek ideallerine bakarak onları örnek alınız. Bu çerçevede kendi tarzınızı geliştirip oluşturunuz.”-Tolgahan Gülyiyen ( 7 Ocak 2020)

 

19 MAYIS 2022

Kurucu Başkanımız Sayın Tolgahan Gülyiyen, 19 Mayıs’ın anlam ve önemi dolayısıyla paylaştığı “Genç Türk Aşçılarına Bıraktığım Emanet – Genç Türk Aşçılarına Hitabe” konu başlıklı bir yazısında genç Türk aşçılarına seslenmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize olan hitabesinin mutfak sanatları alanındaki tercümesini yıllar önce genç Türk aşçıları için yapmış olan Sayın Tolgahan Gülyiyen, kaleme aldığı yazısının son bölümünde şu ifadelere yer vermiştir.

“Bugün taşıdığım emaneti gençlerimize, yani Türk mutfağını gelecekte temsil edecek olanlara teslim ederken şunları söylemek istiyorum:

Saygıdeğer Efendiler,

Mustafa Kemal Atatürk’ten teslim aldığım emanetleri mutfak sanatları alanında Türk mutfak kültürünün istikbali için büyük bir onurla taşıyıp, gerektiği gibi tertemiz şekilde onları muhafaza ederek yıllarca korudum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından doğrudan şahsıma iletilen ve onun Türk gençlerine bırakmış olduğu emanetleri de sembolize etmekte olan hitabesini ulusal mutfak kültürümüzün tüm dünyadaki yüksek çıkarları doğrultusunda, 20 Ekim 2017 tarihinde Türk Aşçıları için uyarlamış ve genç Türk aşçılarına 20 Ekim 2027 tarihinde iletilmesi için arşivlemiştim. 

Ulusal mutfak kültürümüz için çalışıp çabalayan tüm dünyadaki genç Türk aşçılarına bu hitabenin 20 Ekim 2027 tarihinden önce, yani tam olarak 19 Mayıs 2022 tarihinde iletilmesini ve yine 20 Ekim 2027 tarihli olarak paylaşılıp dünyaya ilan edilmesini uygun gördüm. 

Uzun yıllardan beri Türk mutfağı davamız için engelleri aşarak türlü sıkıntıların, zorlukların üstesinden gelebilmek için büyük mücadeleler verdik. Gerek Zeki Gülyiyen’in ödemiş olduğu ağır bedellerden sonra, gerekse şahsıma ödetilen ve ödetilmek istenmiş olan bedellerden sonra; bugün elde etmiş olduğumuz sonuç, Türk mutfağının geleceği için son derece önemlidir.

Bu sonucu gelecekte Türk mutfağı için çalışacak olan Türk gençlerine emanet ediyorum.

Anlayanlar farklı dillere de tercüme ederek anlamayanlar için, duyanlar ise duymayanlar için; genç Türk aşçılarına emanet olarak bırakmış olduğum bu hitabeyi ilgili tüm sözlerimle birlikte böylece iletebilir.

Gereğini Bildiririm

Ne Mutlu Türk Mutfağı Diyene!”

Genç Türk Aşçılarına Bıraktığım Emanet

Ey Genç Türk Aşçısı!

Birinci vazifen; Türk mutfağını, Türk yemeklerini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Türk mutfak kültürünün, mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, Türk mutfağını ve onun milli değerlerini müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Türk Mutfağının varlığına ve kültürüne kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz Türk milletinin aşçılarının bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün değerleri yozlaştırılmış, bütün yemeklerinin özü değiştirilmiş ve yemek kültürümüzü oluşturan yörelerimizin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde veya haricinde Türk mutfağını temsil ettiklerini söyleyerek iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! Ey Türk istikbalinin genç aşçısı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk mutfağını korumak ve Türk mutfak kültürünü kurtarmaktır! 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Aşçıbaşı Tolgahan Gülyiyen 

20 Ekim 2027

seal_of_wtca.png
TMDH_4.jpeg

BİLGİ:

  • Safyanın Son Güncellenme tarihi: 19 Mayıs 2022       
  • Genç Türk Aşçılarına Hitabe 19 Mayıs 2022 tarihinde eklenmiştir. 
  • Sayın Tolgahan Gülyiyen'in “Genç Türk Aşçılarına Bıraktığım Emanet – Genç Türk Aşçılarına Hitabe” konu başlıklı yazısını okumak için: Lütfen Buraya Tıklayınız.
  • İlgili yazıyı PDF olarak indirmek için: Lütfen Buraya Tıklayınız.

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo