GENÇ TÜRK AŞÇILARINA BIRAKTIĞIM EMANET

Dosya Numarası:0019

Belge Numarası: M-19-1919-D19

Yazım Tarihi: 20 EKİM 2017

Yayınlanma Tarihi: 19 MAYIS 2022

Sembolik Yayınlanma Tarihi: 20 EKİM 2027

Konu:  GENÇ TÜRK AŞÇILARINA BIRAKTIĞIM EMANET - GENÇ TÜRK AŞÇILARINA HİTABE

Çalışma ve Eser Sahibi: WTCA(Dünya Türk Mutfağı Akademisi) - TMDH(Türk Mutfağı Diriliş Hareketi) - ( www.worldturkishcuisine.com)

Arşiv Haber Bağlantısı: Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

Ek Bilgi: Kurucu Başkanımız Sayın Tolgahan Gülyiyen tarafından yazılmış olan çalışmayı PDF olarak indirmek için: LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

Yasal Uyarı: Eser sahibinin izini olmaksızın sitemiz üzerindeki tüm içeriklerin tamamının veya bir kısmının kötü niyetli kişilerce herhangi bir şekilde çıkar elde etme amaçlı olarak kullanımı uluslararası yasalar çerçevesinde suç teşkil etmektedir. Sitemizde yer alan tüm içeriklerin ve projelerin yasal telif hakları ilgili kanunlar çerçevesinde kurumumuza aittir. Yasalar çerçevesinde yüz kızartıcı suçlar arasında bulunan fikir ve sanat eseri hırsızlığı gibi konularda suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadan önce lütfen bu konular ile ilgili olarak yasal uyarılar kısmını ve bulunduğunuz ülkelerde geçerli olan ilgili konudaki uluslararası yasaları titizlikle okuyunuz.

 makaleler.jpg

GENÇ TÜRK AŞÇILARINA BIRAKTIĞIM EMANET - GENÇ TÜRK AŞÇILARINA HİTABE

Gençliğe Hitabe, Atatürk’ün Nutuk adlı eserinin sonunda "Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet" başlıklı bölümde yer alır.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Ekim 1927 günü söylenen ve Türk gençliğine hitap eden metindir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk mutfak kültürü için vermiş olduğu bazı mesajları onun gençliğe hitabesinde de yer almaktadır. Ancak onun bu mesajları çeşitli meslek kollarında çalışmakta olanlar tarafından yine mesleklerini ya da sanatlarını ilgilendirebilecek hususlarda elbette doğrudan asla anlaşılamaz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün mesajlarını Türk Mutfak Sanatları açısından anlayabilen dünyada kaç kişi var? Bu konularda gereğinden fazla mütevazi olamayacağımı da özellikle belirtmek zorundayım. Onun mesajlarını ve tarihimizdeki önemli konuların anlamlarını Türk Mutfak Sanatları alanında herkesin anlayabileceği şekilde tercüme eden birisi elbette var. Ve içinde bulunduğumuz çağda yeryüzünde yaşamakta olan o kişiyi, çoğunuz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de görmezden gelmek, hatta yok saymak isteyeceksinizdir. Ancak yeryüzünde her nerede olurlarsa olsunlar, hangi alanda çalışmalar yaparlarsa yapsınlar, Mustafa Kemal Atatürk’leri asla görmezden gelemezsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’leri asla yokta sayamazsınız. Çünkü Mustafa Kemal’ler görmezden gelinemeyecek derecede, yok sayılamayacak mahiyette etraflarını bir güneş gibi aydınlatırlar.

Bu vesileyle bunu da kesin olarak bir kez daha herkes için belirtmek isterim.

Tüm bunlara ek olarak Atatürk’ün o mesajlarını Türk Mutfak Sanatları alanında görebilmek için çok zorlu süreçlerden de azimle, kararlılıkla, başarıyla geçebilmiş olmakta gerekir. Bunu başarmış olarak çok önemli bir mertebeye erişebilmiş olmak demek; yaptıkları sanatlarında ve mesleklerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mesajlarını anlayabilmek anlamına gelir. Ancak ve ancak zorluklarla, acılarla ve sıkıntılarla dolu süreçlerden geçerek, gerekli mücadeleleri verdikten sonra sözünü etmekte olduğum mertebeye erişebilenler; bazı hakikatleri Türk mutfak kültürü açısından da görebilirler. Sadece sözünü ettiğim mertebeye ulaşabilenler Atatürk'ün Türk mutfağı için vermiş olduğu mesajlarını, onun Türk mutfağı için neler söylemekte olduğunu, yine onun sözlerinden çıkartabilmiş olarak anlayabilirler. Bahsini ettiğim zorlu süreçlerden geçmeyenler, geçemeyenler ya da o mertebeye erişemeyenler ise asla üzülmesinler. Çünkü Atatürk’ün Türk mutfağı için verdiği mesajlarını eğer okuyabilirlerse, onların da anlayabileceği şekilde tüm insanlık için tercüme eden biri elbette olur. İşte tamda bu yüzden içinde bulunduğumuz yüzyılda Mustafa Kemal Atatürk’ün mesajlarını; Türk mutfağı ve Türk aşçıları için tüm dünya insanlığının anlayabileceği şekilde tercüme etmekten ötürü bahtiyarım.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesinde yer alan mesajlarını Türk Mutfak Sanatları için uzun yıllar önce tercüme etmiştim. Ancak daha önce belirtmiş olduğum nedenlerden ötürü dünya insanları ile paylaşamamıştım. Onun Türk gençliğine seslendiği hitabesinde yer alan çok önemli mesajlarının Türk Mutfak Sanatları için olan tercümesini ise; gelecekte ulusal mutfak kültürümüz için çalışacak olan genç Türk aşçılarıyla 20 Ekim 2027 tarihi yerine 19 Mayıs 2022 tarihi itibariyle, yani bugün paylaşmak istiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk, emanetini biz gençlere teslim etmeden önce şöyle diyordu;

“Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.

Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.

Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.”

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

Bugün taşıdığım emaneti gençlerimize, yani Türk mutfağını gelecekte temsil edecek olanlara teslim ederken şunları söylemek istiyorum:

Saygıdeğer Efendiler,

Mustafa Kemal Atatürk’ten teslim aldığım emanetleri mutfak sanatları alanında Türk mutfak kültürünün istikbali için büyük bir onurla taşıyıp, gerektiği gibi tertemiz şekilde onları muhafaza ederek yıllarca korudum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından doğrudan şahsıma iletilen ve onun Türk gençlerine bırakmış olduğu emanetleri de sembolize etmekte olan hitabesini ulusal mutfak kültürümüzün tüm dünyadaki yüksek çıkarları doğrultusunda, 20 Ekim 2017 tarihinde Türk Aşçıları için uyarlamış ve genç Türk aşçılarına 20 Ekim 2027 tarihinde iletilmesi için arşivlemiştim. 

Ulusal mutfak kültürümüz için çalışıp çabalayan tüm dünyadaki genç Türk aşçılarına bu hitabenin 20 Ekim 2027 tarihinden önce, yani tam olarak 19 Mayıs 2022 tarihinde iletilmesini ve yine 20 Ekim 2027 tarihli olarak paylaşılıp dünyaya ilan edilmesini uygun gördüm. 

Uzun yıllardan beri Türk mutfağı davamız için engelleri aşarak türlü sıkıntıların, zorlukların üstesinden gelebilmek için büyük mücadeleler verdik. Gerek Zeki Gülyiyen’in ödemiş olduğu ağır bedellerden sonra, gerekse şahsıma ödetilen ve ödetilmek istenmiş olan bedellerden sonra; bugün elde etmiş olduğumuz sonuç, Türk mutfağının geleceği için son derece önemlidir.

Bu sonucu gelecekte Türk mutfağı için çalışacak olan Türk gençlerine emanet ediyorum.

Anlayanlar farklı dillere de tercüme ederek anlamayanlar için, duyanlar ise duymayanlar için; genç Türk aşçılarına emanet olarak bırakmış olduğum bu hitabeyi ilgili tüm sözlerimle birlikte böylece iletebilir.

Gereğini Bildiririm

Ne Mutlu Türk Mutfağı Diyene!

Tolgahan Gülyiyen

Dünya Türk Mutfağı Akademisi – Türk Mutfağı Diriliş Hareketi

Kurucu Genel Başkanı

seal_of_wtca.pngtmdh_logA.png

M-19-1919-D19

 

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Girne Tüp Bebek