AKSARAY MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YÖRESEL YEMEKLERİ

PDF FORMAT İÇİN LÜTFEN EN ALTA GİDİNİZ

Dosya Numarası:0014

Rapor Numarası: 1071-1453-26-30-2021-D14

Yayınlanma Tarihi: 09 TEMMUZ 2021

Konu: AKSARAY MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YÖRESEL YEMEKLERİ 

Kitap Yazarı: Hülya Erol

Çalışma / Rapor Sahibi:  WTCA(Dünya Türk Mutfağı Akademisi) - TMDH(Türk Mutfağı Diriliş Hareketi) - ( www.worldturkishcuisine.com )

Arşiv Haber Bağlantısı: Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

Yasal Uyarı: Eser sahibinin izini olmaksızın sitemiz üzerindeki tüm içeriklerin tamamının veya bir kısmının kötü niyetli kişilerce herhangi bir şekilde çıkar elde etme amaçlı olarak kullanımı uluslararası yasalar çerçevesinde suç teşkil etmektedir. Sitemizde yer alan tüm içeriklerin ve projelerin yasal telif hakları ilgili kanunlar çerçevesinde kurumumuza aittir. Yasalar çerçevesinde yüz kızartıcı suçlar arasında bulunan fikir ve sanat eseri hırsızlığı gibi konularda suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadan önce lütfen bu konular ile ilgili olarak yasal uyarılar kısmını ve bulunduğunuz ülkelerde geçerli olan ilgili konudaki uluslararası yasaları titizlikle okuyunuz.

 

makaleler.jpg

AKSARAY MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YÖRESEL YEMEKLERİ

 

Kitap adı: Aksaray Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekleri

Yayınevi/Yayın Bilgisi: Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018.

ISBN: 9786051498478

Yazar: Hülya Erol

Türk Tarih Kurumu kütüphanesinde B028574 numaralı demirbaş kaydı ve B.I/8130 yer numarası ile bulunmakta olan yukarıda ismine yer verilmiş ilgili kitap hakkındaki rapor şöyledir:

Kitabın yazarı ulusal mutfağımızın tarihinde çok ender yetişen şahsiyetlerden biridir. Asırlardır yetiştirmekte oldukça zorlandığımız ve günümüzde kendi alanında çok az sayıdaki sayılı isimlerinden biri olan Sayın Hülya Erol’un çalışması Washington D.C. merkezli olan kurumumuzca sadece Türk mutfağının tüm dünyadaki mutlak menfaatleri göz önüne alınarak incelenmiştir.

Tüm dünyada kendi alanında öğretmen olarak kabul gören araştırmacı-yazar Sayın Hülya Erol hanımefendinin çalışmalarından sadece biri olan söz konusu kitap, Aksaray mutfak kültürünü ve bölgeye ait yöresel yemeklerimizi ele alan bir çalışmadır.

Yaptığımız analizler sonucunda elde edilen sonuçlar ve malumumuz olan ilgili konudaki görüş ve analizlerimiz şöyledir;

1-Yukarıda ismi geçen çalışma ulusal mutfağımıza kendi alanında çok önemli katkılar sağlamıştır.

2-Bu çalışma ele aldığı bölge ve konu ile ilgili olarak öncü bir çalışmadır. Bu yüzden söz konusu çalışma ayrıca resmî olarak kaynak kitap niteliği de taşımaktadır.

3-Benzer konularda oluşturulacak olası tüm çalışmalara her anlamda yol gösterici bir niteliği bulunmakta ve olası tüm çalışmaların bu resmî kaynaktan büyük faydalar sağladığı/sağlayacağı tahmin edilerek anlaşılmaktadır.

4- Aynı konuda yakın tarihlerde veya istikbalde ele alınabilecek olan olasılık dahilindeki tüm çalışmalar veya araştırmalar için her açıdan değerlendirilerek faydalanılması gereken önemli bir çalışmadır. Bu yüzden böylesi önemli bir çalışmayı görmezden gelerek oluşturulan veya oluşturulacak olan tüm akademik çalışmalar her anlamda aşağıda yer vereceğimiz nedenlerden ötürü de eksik kalacaktır.

5-İstikbalde Türk mutfağı için Aksaray bölgesiyle alakalı olarak oluşturulacak tüm yazılı veya görsel çalışmaların kaynaklarında muhakkak yer alması elzemdir.

6- Oluşturduğumuz ve şekillendireceğimiz Türk mutfağı literatüründe Aksaray bölgesiyle ilgili olarak böylesi önemli kaynak bir çalışmanın değeri oldukça yüksektir. Türk mutfağı ile ilgili olabilecek olan tüm çalışmalarda böylesi yüksek değeri bulunan kaynağın bulunması ya da bulundurulması zaruridir.

7-Tüm bunların aksini düşünerek bu önemli kaynağı görmezden gelmek veya Sayın Hülya Erol’u dolayısı ile kendisinin bizlere kazandırdığı böylesi önemli bir eseri kasıtlı olarak göz ardı etmek ulusal mutfağımıza kasıtlı ve bilinçli olarak zarar vermekle eş değerdir. Ulusal mutfağımızın tarihini ilgilendiren önemli kişileri ve onların oluşturduğu önemli kaynak çalışmalarını kasıtlı olarak görmezden gelmek gibi bir anlayış ise Türk mutfağına ihanet etmek olarak tarafımızdan değerlendirilebilir. Böylesi teşebbüslerin Türk mutfağına ve tarihine çok büyük zararları bulunmaktadır. Bu yüzden ilgili hususta bencilce tutumlar sergileyerek kişisel ikballeri uğruna veya sadece gelir elde etmek amacı ile ulusal mutfağımıza ihanet edenlere karşı net tavırlar ortaya koymak gerekebilir.

8-Türk mutfağı ve Osmanlı mutfağı üzerine çalışmalar yürütmekte olduklarını ifade eden, ancak her ne sebeple olursa olsun önemli hakikatleri bilerek ya da bilmeyerek göz ardı etmiş olanların Türk mutfağına veya Osmanlı mutfağına hizmet ettikleri kesinlikle söylenemez. Bu konularla ilgili olan kişi veya kurumları doğrudan doğruya haklı nedenlere dayanarak da olsa söz konusu akademik yanlışlar üzerinden ifşa etmek bizler için hem gereksiz hem de çok basit olacaktır. Bu ve benzeri konuları ele alışımız bilimin ışığında tüm insanlara aydınlatıcı bilgiler sunarak olmalıdır.

Bu değerlendirmeler ışığında bugün ve istikbalde düşünülerek uygulanması gerekli olan esaslar şunlardır;

Kendi alanlarında gerçekten ciddi akademisyenler ve ciddi üniversiteler yapacakları çalışmalardan önce derinlemesine ciddi araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalarında ise çalışmakta oldukları konuyla ilgili olarak bulup bulabilecekleri çeşitli tüm kaynaklara da oluşturacakları çalışmalarda yer verirler. Bu kaynaklar binlerce yıl öteye bile ait olabilir. Bu kaynaklar yine binlerce yıl önceden kalma bir kaya parçası ve bu parçanın üzerinde yer alan işaretler bile olabilir. Aynı konuda bulacağınız kaynakların şekli ya da niteliği ne olursa olsun, her anlamda bilgi edinebilmek açısından tüm bulgular büyük önem arz eder. Bu yüzden fikir ve düşüncelerine gerçekten itibar edilen saygın eğitim kurumlarının ya da akademisyenlerinin çalışmalarında kaynakçaların çok önemli bir yeri vardır. Bu kaynakçalar doğru bilgileri içerdiği gibi, hatalı olan kaynakları da içerebilir. Herhangi bir konuda oluşturduğunuz çalışmanın kendi alanında her anlamda doğru ve güçlü olabilmesi için her açıdan değerlendirilerek ortaya çıkartılması gerekir. Bu yüzden kendi alanlarında ciddi kurumlar ve ciddi akademisyenler her açıdan farklı değerlendirmelerle asıl gerçeğe ve hakikate ulaşabilmek için yüksek gayret-emek harcayarak büyük çaba gösterirler. Akademik açıdan muteber olan tüm esaslar istisnasız olarak ortaya koyduğumuz veya koyacağımız çalışmaların olmazsa olmazlarıdır.

Kendi alanında itibar gören gerçekten ciddi akademisyenlerimiz yapacakları çalışmalarda insanlığa doğru bilgiyi sunabilmek için olmazsa olmaz dediğimiz tüm çalışmaları titizlikle yaparlar.  Yapılacak olan çalışmalarda yanlış olanların ayıklanması içinde doğru olmayan bilgilerin hangi esaslara göre neden doğru olmadıkları da bilimsel verilere göre anlatılarak kanıtlanır. Daha önceden doğru olarak bilinen yanlışların doğru olmadığı tespiti yapılır ise; tüm bunlar bilimsel verilerle çürütülerek insanlara sunulur.

Tüm bu ciddi çalışmalar yapılırken izlenmesi gereken akademik esaslar, kurallar ve önemli prosedürler vardır.  Tüm bunlar kendi aralarında ayrıca farklı değerlendirmeler gerektirir. Bunlardan biri dahi atlandığında o çalışmalar hiçbir anlam ifade etmez. Araştırmanız gereken kaynakları gerektiği gibi araştırmadığınızda ortaya çıkarttığınız çalışma veya düşünceleriniz; vaktinde değer vermeyip gözden kaçırmış olduğunuz en ufak bir kaynak tarafından bile çürütülebilir. Bu anlamda her bilginin ve her kaynağın önemi yüksektir. Dünya Türk mutfağı akademisi tüm bu esasları birinci derecede gözeterek çalışmalar yürütmektedir.

Bizler biliyoruz ki, hangi konuyla ilgili olursa olsun, her şeyden önce ilgili konudaki gerekli bütün kaynakları toplamadan ve o kaynakların toplanmasına rağmen söz konusu kaynaklardan yararlanıldığı / yararlanılmadığı gerçeğine net olarak oluşturulan çalışmalarda yer verilmeden ortaya koyulan tüm çalışmalar ezbere yapılan çalışmalardır. Bu durumda bize şunu gösterebilir: Bu anlayışa dayalı çalışmalar sadece başkalarından kopya çekilerek oluşturulmuş olma olasılığı kuvvetle ihtimal olan, özgün niteliği ise kesinlikle bulunmayan çalışmalardır.

Temel akademik esasların dışına çıkılarak oluşturulan bu tarz çalışmalar ise alanında gerçekten ciddi olan akademisyenlerimizin asla gerçekten göze alabileceği bir çalışma anlayışı değildir. Kendi alanlarında oldukça ciddi akademisyenler, ciddi eğitim kurumları oldukça sınırlı kaynağa dayanan ya da asıl kaynağı değiştirilerek oluşturulan veya kaynağı dahi bulunmayan riskli çalışmaların altında kendi isimlerine yer vermekten bile kaçınırlar.  Bu yüzden ciddi kurumlar, akademik unvanları bulunan araştırma görevlileri veya akademik çalışma grubu üyeleri kendi konularıyla ilgili her türlü kaynağı derinlemesine değerlendirerek titizlikle incelerler. Araştırma yapılan konularla ilgili olarak çok önceden çalışmaları bulunan ve kendi mesleklerinde yüksek derecede uzman olan her isim ya da bu isimlerin gösterdikleri kaynaklar birinci derecede öncelikli olarak ele alınır. Bu akademik çalışma prosedürleri uygulanmadan yapılan tüm çalışmalar hangi kişi veya kurum nezdinde ortaya koyulmuş olursa olunsun bizlerin nezdinde Türk mutfağı açısından son derece yetersizdir. Çünkü gereken esaslar takip edilmeden ve sadece Türk mutfağının mutlak çıkarları göz önüne alınmadan ezbere dayalı şekilde oluşturulan tüm çalışmalar sadece belirli bir zümrenin getiri ya da kişisel menfaat elde etme gibi çıkarları doğrultusunda hazırlanmış olan çalışmalardır. 

 

SONUÇ

Yaptığımız incelemeler sonucunda teyit etmekteyiz ki;

Sayın Hülya Erol Türk mutfağı ve yöresel yemeklerimiz konusunda kendi alanında uzman olduğu söylenmekte olan akademik unvan taşıyarak henüz yeni ortaya çıkartılmış veya çıkartılmakta olan çoğu üniversite görevlisinden bile çok daha tecrübeli aynı zamanda oldukça bilgilidir. Buda bizlere göstermektedir ki; kendisinin ortaya koyduğu tüm çalışmaları tüm dünyada ulusal mutfağımız açısından büyük önem ifade eden belirleyici nitelikteki kaynak çalışmalardır.

Günümüzde kendi alanında eğitim görmekte olan sıradan öğrencilerin bile farkında olduğu böylesi ciddi konuların bile farkında olmayanların taşıdığı unvanlardan veya çalıştığı kurumlardaki makamlardan ziyade, kendi alanlarında uzman olanların çalışmalarına itibar ederek önem verilmesi gerektiğini oldukça haklı nedenlere dayanarak önermekteyiz.

Kadim liyakat geleneğimize göre; Türk mutfağı olarak tüm dünyada kendi literatürümüzü kendi değerlerimizle oluştururken esas alacağımız kriterler, mutfak sanatları alanında hangi esasa göre verilebildiği tam olarak bilinmeyen birtakım unvanlardan ya da makamlardan çok daha önemlidir. Bu yüzden Sayın Hülya Erol tüm dünyada Türk mutfağı için birtakım unvan ya da makamdan çok daha önemli bir değerdir.

Dünya Türk mutfağı akademisi olarak Sayın Hülya Erol’un Aksaray mutfak kültürü ile ilgili olan çalışması gibi tüm çalışmalarının titizlikle incelenmesini ve oluşturduğumuz milli mutfak kültürümüzün literatüründe kendisinin tecrübelerinden azami derecede faydalanılmasını tüm çevrelere önemle tavsiye ediyoruz.

Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucunda oluşturulan bu raporun onaylanması durumunda kamuoyu ile açık olarak paylaşılmasını ise ayrıca tarafınıza tavsiye ederiz.

Saygılarımızla Onayınız için Bilgilerinize Arz Olunur

DÜNYA TÜRK MUTFAĞI AKADEMİSİ

ONAYLAYAN

Tolgahan Gülyiyen

Dünya Türk Mutfağı Akademisi Kurucu Başkanı

seal_of_wtca.png

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo