TMDH Medya Özel Ödülü

 

tmdh_logo.png

TMDH MEDYA ÖZEL ÖDÜLÜ

TMDH MEDYA ÖZEL ÖDÜLÜ NEDİR, KİMLERE VERİLİR YA DA VERİLMEZ

Bu özel ödül; dünya genelindeki medya, dergi, gazete, televizyon, kanal veya internet haber siteleri gibi kuruluşların yanı sıra bu kuruluşlarda görevli olan (yazar, gazeteci, muhabir, editör, sunucu vb. gibi) gerçek kişilere de verilmektedir.

Bu özel ödüle aday gösterilecek olan veya bu ödüle layık görülecek olan kişilerde ya da kuruluşlarda aranacak olan en önemli özelliklerden ve niteliklerden bazıları şöyledir:

  • Bu özel ödüle aday gösterilecek gerçek kişiler veya ödüle layık görülecek olan medya kuruluşları oluşturdukları içeriklerde tamamen Türk mutfağının ve Türk aşçılarının faydasına olacak şekilde gerçeğe ulaşma azmi yönünde gazetecilik meslek etik ahlakına uygun olarak adil ve hakkaniyet esası ile tam bağımsız, tarafsız şekilde cesaretle yazılar yazarak görev yapabilmek,
  • Gazetecilik esaslarına dayanmayan eksik ya da yarım bilgiyle gerçek zannedilip haber diye kamuoyuna doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri ya da araştırmaksızın sundukları içerikleri haberleştirmiş olmalarına rağmen bu hatalardan dönebilecek meslek düsturuna sahip olmakla birlikte; yayımlanmış olan haberlerinin daha sonradan ulaşılabilen güncel verilerle yalanlanması halinde ve gerçek zannedilmiş içeriklerin değişkenlik göstermesi gibi durumlarda, daha önceden oluşturmuş olabilecekleri hatalı olan içeriklerin geçerliliğini artık yitirilmiş olduğu aşikar şekilde anlaşıldığında, tüm içeriklerini düzeltmiş haliyle tekrar güncel olarak elde ettikleri hakikatleri kamuoyu ile paylaşabilecek meslek anlayışına, olgunluk düzeyine sahip olmak suretiyle üstün görev ahlakını gözeten eşsiz bir sorumluluk anlayışı ile çalışma disiplini gibi erdemli iş prensiplerine sahip olmak,
  • Mesleğimizde üst düzey liyakati olanların görüş ve düşüncelerini asla görmezden gelmeksizin sansüre uğratmadan hiçbir şekilde menfaat beklemeden kamuoyu ile paylaşabilmek ve bunu yaparken gelebilecek olan türlü tehditlere ya da baskılara boyun eğmeden cesaretle haber veya içerikler oluşturarak insanlarla korkusuzca paylaşabilmek,
  • Mutfakta emek harcayarak mesleğin çıraklığını da yapmış şekilde yetişmiş olmanın yanı sıra aynı zamanda eğitimli, tecrübeli olarak liyakati bulunan gerçek Türk mutfağı şef aşçılarıyla birlikte gelecekte mutfak sanatları mesleğini yapacak olan gençlerimize her anlamda fayda sağlayacak haber içerikleri veya yazı dizileri üretmek, paylaşmak…Bunu yaparken de bilhassa ulusal mutfak kültürümüzün istikbali için yozlaştırıcı değil koruyucu bir yayın politikasına sahip olmak,
  • Haberlerinde yer verdikleri kişi ya da kuruluşların reklamlarını yaptıkları düşüncesiyle medya kuruluşları tarafından oluşturulan haber, yazı veya görsel içeriklerde başrolde gösterilmiş şekilde yer alanlardan ya da yer alacak olanlardan herhangi bir şekilde yayıncı medya kurumu yetkililerince veyahut medya kurumunun çalışanları olarak dolaylı veya doğrudan kendilerine ya da temsil ettiklerini söyledikleri kurum ya da kişilere fayda-menfaat devşirecek şekilde gazetecilik meslek ahlakına da asla uymayan ve kesinlikle de etik olmayan çıkar amaçlı beklentiler veya yakışıksız ucuz hesaplar içine ima yoluyla bile olsa asla girmemek,
  • Türk mutfak sanatlarını ve ulusal mutfak kültürümüzü yozlaştırarak gelecek nesillere olumsuz örnek içerenlerden birtakım dünyevi menfaatler sağladıkları için danışıklı şekilde doğruluğu dahi bulunmayabilen; yurt dışından haber verildiği söylentileri oluşturarak teyit edilemeyen kurgulanmış abartı ve asılsız haber, yazı veya görsel reklam içeriklerini kurgu şekillinde asla kasten oluşturmamak,
  • Dünyevi menfaat kazanmak uğruna kültürümüze zarar verenlere; medya kurumu veya çalışanları olarak herhangi bir şekilde maddi fayda devşirmek gibi amaçlarla Türk mutfağına, ulusal mutfak kültürümüze ve gelecekte mesleğimizi devam ettirecek olan gelecek nesillerimize her açıdan olumsuz örnek olanların prim yapmalarına hiçbir şekilde dünyevi menfaat kazanımı sağlayabilmek uğruna asla tenezzül etmemek,
  • Türk mutfağının dili olan Türkçeyi haber veya yemek tarifi içeriklerinde mümkün olabildiğince sade ve düzgün şekilde kullanmak. Türkçe yemek tariflerinde veya Türkçe mutfak sanatları haberlerinde yabancı terimlerin ya da kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak Türkçe yazıp konuşulduğu zaman Türkçe mutfak sanatları terimlerinin kullanılmasını mutlak suretle oluşturdukları içeriklerle teşvik etmek.
  • Yunanca “Gastronomi” kelimesinin mide-bağırsak gibi anlamlara gelen “Gastro” kökü ile oluşturulan ve dünya genelinde de birçok yerde oldukça absürt olarak karşılanmakta olan birtakım anlamsız kelimeleri özendirici haber içeriği oluşturmamak.
  • Yine mide-göbek-bağırsak gibi anlamlara gelen “Gastro” kökü ile “Gazi” gibi önemli unvanlara sahip olan illerimizin ve ilçelerimizin bu ve benzeri önemli unvanlarını atmak suretiyle il-ilçe isimlerimizi ‘Gastro’ ile yan yana getiren haberleri mutlak suretle Türkçemize uygun şekilde düzenleyerek insanlara sunmak. Tüm bunları yaparken Türk mutfağına karşı olan yabancı ülke mutfaklarının politikalarını, tezlerini destekler nitelikte ve mutfak sanatları dilimizin yozlaşmasına neden olacak şekilde içerikler-haberler veya yazılar üretmek yerine; WTCA-TMDH tarafından oluşturulmuş olan ulusal mutfak kültürümüzün politikalarına, Türk mutfağının tezlerine uygun olacak şekilde haber-yazı gibi içeriklerin düzenini istikrarlı şekilde temin ve teşvik etmek.

Yukarıda yer alan kriterler TMDH MEDYA ÖZEL ÖDÜLÜNE layık görülecek olanlarda aranacak olan başlıca kriterler arasında yer almaktadır.

TMDH MEDYA ÖZEL ÖDÜLÜNE resmî olarak kurulduğumuz ilk gün olan 26 Ağustos 2010 tarihinden beri dünyada hiç kimse veya hiçbir kuruluş henüz layık görülememiştir.

Bu özel ödüle aday adayı olarak gösterilmiş olan bazı kişiler veya kuruluşlar değerlendirilmeye alınmış ve yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda bu özel ödüle aday adayı olarak gösterilebilmiş olan kişilerin veya kuruluşların yukarıda yer alan gerekli kriterleri tam olarak taşımadıkları ya da bu kriterleri kısmi olarak karşıladıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Belirlediğimiz önemli ve değeri çok yüksek olan kriterleri tam olarak karşılayamadıklarından ötürü bu özel medya ödülünü kazanamamış olan aday adaylarından uygun görülenleri teşvik etmek amacıyla Türk mutfağına medya alanında yapmaya çalıştıkları katkılardan ötürü tarafımızdan ulusal mutfak kültürümüz adına teşekkür mektubu gönderilebilir.

Türk mutfağının dili olan Türkçe ile ilgili olarak yukarıda yer verilmiş olan kriterler yabancı dilde yayın yapan kuruluşlar veya bu kuruluşlarda görevli olanlar için Türk mutfağının faydası düşünüldüğünde farklılık ve değişkenlik gösterecektir.

Yabancı dilde yayın yapan medya kuruluşları için en önemli kriter yukarıda yer alan meslek etik kurallarıyla birlikte Türk mutfağının, Türk aşçılarının tanıtımına ve faydasına belirlediğimiz esaslar çerçevesinde katkı sağlamak olarak değerlendirilecektir. 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo