LOKMACI BABA’YI TELEVİZYONDA DİNLEDİNİZ Mİ

Bu yazı 14 Eylül 2022 tarihinde Sayın Tolgahan Gülyiyen tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır. 

Paylaşım:

Arşiv-1

Arşiv-2

LOKMACI BABA’YI TELEVİZYONDA DİNLEDİNİZ Mİ

tolgahangulyiyen1453-1923.png

 

Televizyonlarda sürekli olarak mutfak sanatları alanında boyları göstertilenlerin hepsinin neredeyse hiç değinemediği konularda Lokmacı Baba Niyazi Dumlu, meslekle ilgili elinden geldiğince mesajlar vermek ve tvlerde konuşulmayanlar hakkında konuşmak istemiş…

Türk mutfağı, mesleğin şerefi, onuru ve üniformalar da değinmiş olduğu konulardan…

En son bir araya geldiğimizde Sayın Hülya Erol da hatırlar ki 7 Ocak 2022’de yayınlamış olduğumuz çekimlerimizde kendisi aynı konuları çok daha detaylı şekilde anlatarak aşçılık camiasına hitaben de paylaşmıştı. Eminim ki çok önceleri de aynı konuları bulunduğu her yerde ifade etmiştir. Zaten kendisinin kitabının içerisinde yer almakta olan konular her açıdan değerlendirildiğinde de kitap, Türk mutfağı Aşçıları açısından bir sanat eseri… Bunun nedenlerini ayrıntılı bir rapor olarakta açıklamıştık.

Özellikle bizim sektörde: Aşçılık toplumuna hitap ederken çok farklı konuşabilen ve camia içerisinde hamasi sözler söyleyerek bir yerlere getirildikten sonra televizyonlara çıkınca ise çok başkalaşan hatta geçmişte söylediklerini yutup unutanlar vardır.

Siz insanların birçoğu bunların neredeyse hepsini alkışlarsınız. Ama gerçekleri iyi bilenler ise bunlara hak ettikleri gibi konuşur ya da hak ettikleri kadar değer verir. Bunların kimler olduklarını da arşiv bilgilerine dayanarak yazıp delilleri ile anlattık.

Lokmacı Baba Sn. Niyazi Dumlu bizim sektörümüzde kendi gibi samimi ve içten olabilen ender ustalarımızdandır. Hatta ne yazık ki yerine yenisini koyamayacağımız ve nesli tükenmekte olan yaşayan bir değer olarak önemli ustalarımızdandır.

Ne yazıktır ki: Aşçılık sektöründe kendi alanlarında hem gerçek uzman olan hem de içleri ve dışları bir olarak içten pazarlıksız şekilde sadece Türk mutfağının (dolayısıyla da mesleğin) kazanmasını isteyen böyle insanlarımızın değerini bilemedikleri için gerçek manada Türk mutfağı ve mesleğimiz adına yıllarca ilerleme kaydedemedik.

Ne yazıktır ki: Gelecek nesillerimize bu meslekte gerçekten örnek gösterilmesi gerekenler yerine mutfak kültürümüzü ve mesleğimizin etik değerlerini yozlaştıranları örnek gösterdiler ve halende bu durum acınası bir şekilde devam ediyor.

Aşçılık mesleği ile ilgili kurulmuş olan sayısını sayamadığımız federasyonların ve derneklerin en son ne zaman bu konulara değindiğine şahit oldunuz?

Oysaki bunların en önemli asli görevleri arasında Türk mutfak kültürünü, aşçılık mesleğinin kendimize özgü etik değerleriyle birlikte saygınlığını korumak olmalıydı. Ama bunu çok yanlış anladılar… Şu hâlde içinde bulunduğumuz çağda bazı kişiler Türk mutfağı ve mesleğimiz için tek başlarına bile başlı başına büyük anlamlar ifade ediyorlar.

Böyle değerli insanlarımızın verdikleri mesajlar cümle aşçılık derneklerinin veya federasyonlarının hepsinden çok daha büyük önem ifade etmektedir. Bu da bize göstermektedir ki meslek adına kurulduğu söylenen dernekler veya federasyonlar, Türk mutfak kültürü ve mesleğin unutulan etik değerleri açısından aslında hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Kendi aralarında o senin adamın bu benim adamım diyerek adamcılık yapanlar;

İşleri ehline, liyakat sahibi olanlara ve yetenekli insanlara vermeyip sadece kendi menfaatleri için mesleğimizde iş tecrübesi bile olmayanlara taşıyamayacakları sorumlulukları verenler;

Türk mutfağı konusunda uzmanmış gibi sırf kendi adamları olduğu için o tiyatro sahnesinde kendi cambazlarını ön plana çıkartıp mutfak kültürümüzü de yıllardır yozlaştıranlar;

İşlerine gelmeyenleri yıllardır kendi deyimleri ile piyasadan silen, silmekle tehdit etmiş olarak dernek ve federasyon kisvesine bürünenler;

Dernekler, federasyonlar kisvesi altına saklanıp buralardaki görev ve yetkilerini de kötüye kullanarak kendilerine menfaat devşirebilmek için suç örgütleri ve çeteler gibi faaliyet gösteren sözde aşçılık STK’larının sorumluları;

Ve bunları sadece şahsi çıkarları için destekleyen camiamız içindeki ahali;

Mutfak sanatları alanında mesleğimizi ilgilendiren hayati meselelerle ilgili neredeyse birçoğunuzun içini dolduramadığı yığınla unvanları bulunmaktadır.  Toplum önüne çıktığınız tv kanallarında veya sosyal medyanızda bile olsa verdiğiniz ya da veremediğiniz mesajlar göz önüne alındığında ise unvanlarınızın hiçbir anlam ifade etmediği gerçeği ile sürekli olarak karşılaşıyoruz.

Unvanlar, dünya insanları nezdinde içini doldurabildiğiniz kadar geçerlidir. (Kim veya kimler tarafından verilirse verilsin.) İçini dolduramadığı unvanları taşıyan eski ya da yeni yetmelerin neredeyse hepsinde olmayan ama olması gereken şuur ve bilinç nedir, ne olmalıdır konusunda ders niteliğindeki mesajları elinden geldiğince televizyonlarda da verebildiği için; Türk mutfak kültürünün tatlı sanatçısı, resimli baklavanın mucidi olan Lokmacı Baba Sn. Niyazi Dumlu’ya hem şahsım hem de arkadaşlarım adına teşekkür ederim.

 

Tolgahan Gülyiyen
logo-tolgahan.jpgBknz: Video-Yayın-Program; Çağla İle Yeni Bir Gün 869. Bölüm | Dr. Yavuz Dizdar (Fox Tv)

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo