NE YAZIK Kİ AŞÇILIK OKULLARINDA MİLLİ ŞUURA DAYALI BİR EĞİTİM SİSTEMİ KURAMADIK

tolgahangulyiyen1453-1923.png

Gelişmiş ülkelerde yaşayan milletlerin mutfak kültürlerine bakarak değerlendirecek olursam; Türk mutfağının arka plana itilerek Türkiye ve dünya genelinde gelişememiş olmasının gerçek nedenlerinden biri de şudur: Ne yazık ki bizler milli şuura dayalı bir eğitim sistemini ve eğitim müfredatını aşçılık okullarında eğitim gören öğrencilerimize henüz tesis ederek kuramadık.

Bunun yerine genelde özentilikle hareket eden şuur kaybına uğramış bireyleri okullarda yetiştirdik.

İşi sadece para kazanmaya dökenlerin yetiştirdikleri öğrencilerden Türk mutfağına ne gibi katkılar sağlayabilmelerini bekleyebilirsiniz?

İşleri sadece sosyal medyada takipçi kazanmak ve dikkat çekerek beğeni toplamak olan hatta mesleğimize sonradan yönelen sözde okumuş üniversiteli cahillerden Türk mutfak kültürüne ne gibi somut katkılar bekleyebilirsiniz?

Bu şuursuzların bizlere kaybettirdikleri aklı başında olan herkesin malumudur.

Bu bireyler topluluk olarak ehil olmadıkları konularda sektörümüz içinde Türk mutfağına ve mutfak kültürümüze çok büyük zararlar verdiler. Halen de ehliyetsiz oldukları konularda özenti anlayışlarıyla mutfak kültürümüze zararlar vermektedirler.

Bu kitleler içinde toplum önünde en çok Atatürkçü geçinen, hatta biz yerliyiz, biz milliyiz diyenler de yer alabilmektedir. En çok onlara şuur sahibi olarak dikkat etmelisiniz. Bunları gerçeklerle ayırt edebilmek için önce Türk mutfağının gerçek değerleri nelerdir bunu çok iyi bilerek şuur sahibi olmak gereklidir. Şuur sahibi olmadan bunları idrak edebilmekte çok zordur.

Saygılarımla

Tolgahan Gülyiyen

logo-tolgahan.jpg

 

KONUYLA İLGİLİ OLABİLECEK BAĞLANTILAR

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo