tolgahangulyiyen1453-1923.png

“Yüce Yaratıcıdan bir mâni olmadığı sürece: Şu konuda da emin olunmasını isterim ki tüm dünyada Türk mutfağına ve Türk mutfağının dili Türkçeye önemli katkıları olan her özgün eser yazarlarıyla birlikte ulusal mutfak kültürümüzün yazınlarının (literatürünün) bir parçası olarak Dünya Türk Mutfağı Miras Listesinde hak ettikleri yeri alacaktır.” -Tolgahan Gülyiyen (Bknz: 2’nci Sayfa 7’nci Paragraf)

“Aklı başında insanlar çalışmalarımızın sadece dipnotlarını dahi okuyacak olsalar; sizleri temin ederim ki ne demek istediğim herkes tarafından çok daha iyi anlaşılacaktır.” -Tolgahan Gülyiyen (Bknz: 2’nci Sayfa 5’inci Paragraf)

TÜRK MUTFAĞINA VE TÜRK MUTFAĞININ DİLİ TÜRKÇEYE KATKI SAĞLAYAN HER ÖZGÜN ESER YAZARLARIYLA BİRLİKTE DÜNYA TÜRK MUTFAĞI MİRAS LİSTESİNDE HAK ETTİKLERİ YERİ ALACAKTIR.

Türk Mutfağını ve kültürel değerlerimizi yozlaştırmak için ‘Türk’ adını bile kullanılarak yazılmış kitaplarla ilgili raporlar oluşturarak dünya kamuoyuna duyurduğumuz gibi; ulusal mutfak kültürümüzün özgün çizgisine önemli katkılar sağlayanları da dünya kamuoyuna duyurarak onlara gerçekten hak ettikleri değerleri vermekteyiz.

Türklere ait olan Türkiye’nin Türk mutfağının yoğurdunu dünyaya başka ülkelere ait olarak tanıtıp gösterenlerin ve bunları hem yurt içinde hem de yurt dışında destekleyen şebekelerin-lobilerin farklı dillere çevirdiği kitapları değil;

Para kazanmak, menfaat devşirmek ve gösteriş-reklam yapmak pahasına Türk mutfağına zarar verenlerin kitapları değil;

Belli lobilerin veya şebekelerin desteğini almış olarak yazılmış olsun diye yazılıp topluma sunulanların kitapları hiç değil;

Bildiğimiz şekilde kasten köşelerde bırakılmaya mahkûm edilerek görmezden gelinmek istenmiş olan bilirkişilerimizin çalışmalarından veya kitaplarından elde ettikleri bilgileri hiç anlaşılmayacakmış gibi kaynak belirtmeksizin alıp kopyalayarak kendi isimleriyle kitap ya da yazı yazdığını zannedenlerin çalışmaları ya da kitapları da hiç değil;

Ama yok sayılmaya çalışılan binlerce yıla dayalı muazzam bir kültürün kökleriyle birlikte o kökleri dolaylı veya doğrudan kaynaklı olarak anlatan eserleri, kitapları ve onları ortaya çıkarmak istemiş olan gerçek değerlerimizi emin olun çok iyi ayırt edebiliyoruz.

Bu yüzden dünyada Türk mutfağına zarar verenlerin çalışmalarını okumadan bile alkışlayabilen özenti meraklısı bilgisiz yığınlar gibi hak etmeyen hiç kimseye mahiyetleri ya da makamları ne olursa olsun asla gereğinden fazla değer vermiyoruz.

Bizler tüm dünyada Türk Mutfağına ve ulusal mutfak kültürümüze gerçekten katkı sağlayanlarla değerlerimizi yozlaştırarak zarar verenleri çok iyi ayırt edebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahibiz.

Çalışmalarımız tamamen tarafsız şekilde tüm dünyada Türk Mutfağının çıkarlarını gözetmektedir. Bu dünyada yaşayacağım süre zarfı içinde de bu çalışmalarımızın çizgisini bozabilecek çıkar amaçlı tekliflere asla itibar etmediğimi, Türk mutfağının zararına çalışanlarla asla hiçbir zaman iş birliği yapmayacağımı da geçmişten bilenler bugün de hala çok iyi bilmektedir. Bu sözlerim söylenmiş olsun diye de söylemekte olduğum ve sonraları unutacağım sözler de asla değildir.

Aklı başında insanlar çalışmalarımızın sadece dipnotlarını dahi okuyacak olsalar; sizleri temin ederim ki ne demek istediğim herkes tarafından çok daha iyi anlaşılacaktır.

Türk mutfağı için, ulusal mutfak kültürümüz için önem arz etmekte olan fakat detaylı inceleme ve araştırma gerektirdiğinden ötürü henüz bu listede olmayan kitaplar veya kaynaklar da var. Derler ki çer çöp üstte, inciler ise diptedir: Yani insanların denize bakıp da ibret alması gerekir. Mesleğimizde de bu ibretlik durum kitaplar dahil her konuda geçerlidir.

Yüce Yaratıcıdan bir mâni olmadığı sürece: Şu konuda da emin olunmasını isterim ki tüm dünyada Türk mutfağına ve Türk mutfağının dili Türkçeye önemli katkıları olan her özgün eser yazarlarıyla birlikte ulusal mutfak kültürümüzün yazınlarının (literatürünün) bir parçası olarak Dünya Türk Mutfağı Miras Listesinde hak ettikleri yeri alacaktır.

Toplumda tanınan ama işin arka planında veya meselelerin iç yüzünde gerek kendileriyle gerekse çalışmalarıyla ilgili haklarında herhangi bir şekilde emek hırsızlığına işaret edebilecek en ufak bir şüpheye, şahsi menfaatlere dayalı ilişkilere ya da haksız kazanca yer bırakan çalışmalar veya sahipleri asla bu listede olmayacaktır. Bunlara azami özen gösterip, dikkat etmek zorundayız. Bu yüzden çalışmalarımızın inceleme-araştırma süresi ne kadar da uzun olacak olursa olsun özellikle bu konularda her zaman ince eleyip sık dokumak zorunlu bir gerekliliktir.

Tolgahan Gülyiyenlogo-tolgahan.jpg

World Turkish Cuisine Heritage List

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Tüp Bebeğim

Kıbrıs Girne Tüp Bebek

Cyprus Kyrenia IVF Center

Kıbrıs Mobilya Mağazası - SIRDAŞ