ŞEFFAF BÖLGE YAKINDA BAŞLIYOR

ŞEFFAF BÖLGE BAŞLIYOR

Sayın Tolgahan Gülyiyen’in hazırlayıp sunacağı aynı zamanda da fikir ve görüşleriyle yer alacağı şeffaf bölge adlı program çok yakında başlıyor. Türk mutfağına ve sektörümüze dair konuşulmayanların konuşulacağı Şeffaf bölge programının ilk bölümünün çok yakında Youtube üzerinden yayınlanacağı bilgisini sizlerle paylaşıyoruz.

Sayın Gülyiyen, Şeffaf bölgenin tek amacının dünya genelinde Türk mutfağının istikbali için konuşulması gereken her şeyi tüm şeffaflığı ile değerlendirerek kayıt altına almak olduğunu ifade etti.

“Yazılı olarak kamuoyu önünde kayıt altına aldıklarımızı sözlü olarak da yine herkesin huzurunda kayıt altına alacağız.” diyen Sayın Gülyiyen Şeffaf bölgede kim veya kimlerin olacağı hususuna ise çarpıcı cevaplar vererek bizlere şu açıklamayı yaptı:

“Şeffaf bölgede kim veya kimlerin olacağı konusu hem basit hem de zor bir konu. Basit, çünkü bu programda kişisel çıkarlarından ziyade Türk mutfağının ve mesleğimizin yüksek menfaatlerini gözeterek çalışanlar olacaktır. Elbette doğruları tüm açıklığı ile hiç kimseden çekinmeden konuşabilen kişi veya kişiler şeffaf bölgede olacaklar. Bu programda kim ya da kimlerin olacağı konusu basit olduğu kadar zor  bir konu. Çünkü Türk mutfağının çıkarlarına uygun şekilde çalışan ve bunu yaparken de konuşulması gereken tüm gerçekleri bütün şeffaflığı ile konuşabilecek olan işlerinde gerçek uzman diyebileceğimiz kişilerin sayısı da oldukça sınırlı… İşte tamda bu yüzden dünya genelinde önemli bilgi ve düşünceleriyle programa gerçekten katkı sağlayabilecek olan belli başlı kişiler var. Belirttiğim tüm bu kriterlere uyan tartışmasız en önemli ismi seçerek bu programda Türk mutfağı ve aşçılarımızla ilgili konuşulmayanları tüm şeffaflığı ile ele almaya çalışacağız. Şimdilik sadece şunu söyleyebilirim: Şeffaf bölge sektörümüzde kendilerini haberci, gazeteci veya medya patronu zanneden belli güruhların hasır altı ettikleri tüm konuların şeffafça konuşulacağı bir program olacak. Programın kaç bölüm olacağı ve hangi sıklıkta yayımlanacağı konuları ise en son düşündüğümüz teferruatlar. Program gerektirdiği kadar bölümle, gerektirdiği sıklıkla yayımlanacaktır. Haftada, ayda ya da yılda bir kez bile olsa konuşulamayan doğruların konuşulduğu bir programın Türk mutfağı adına dünyada var olması; Şeffaf bölgeye yüklediğim görev ve sorumlulukların her hâlükârda yerine getirilmesi anlamını taşıyacaktır.”-Tolgahan Gülyiyen

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ

tmdh_logA.png

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Girne Tüp Bebek