PİYASADAN ADAM SİLME ŞEBEKESİ - CEVAPLAR ARANIYOR ÇAĞRISI - Türk Mutfağı Hareketi

PİYASADAN ADAM SİLME ŞEBEKESİ - CEVAPLAR ARANIYOR ÇAĞRISI

PİYASADAN ADAM SİLME ŞEBEKESİ İLE İLGİLİ GENEL BİR “CEVAPLAR ARANIYOR” (ANSWERS WANTED) ÇAĞRISI ÇIKARTILMIŞTIR

Görsellerde yer alan şebeke üyelerinin veya şebekeyi bilenlerin uzun yıllardan beri Türkiye’de aşçılık ve mutfak sanatları sektöründe emek sahibi olan kaç insanımızın hakkına girmiş olabileceklerine dair net bir sayı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu şebekenin ve şebekeyi bilenlerin oldukça fazla insanımızın organize bir şekilde haklarını gasp etmiş oldukları kesin olarak nettir.

Ülkemize ve dolayısı ile ulusal mutfağımıza en önemli faydaları sağlayabilecek olan kaç kişiyi kendi deyimleri ile “Piyasadan Sildikleri” tahmin dahi edilemeyen şebekenin şeffaf bir şekilde ayrıntılı ifşasını 7 Ocak 2020’den beri bugüne kadar ilgili şahıslar üzerinden tüm delilleriyle anlatmaktaydık.

Şimdiye dek tek tek ifşa ettiğimiz şebekenin görünen yüzleri arasında yer alanların olduğu büyük resmi bugün sizlerle paylaşıyoruz. Bu resim buz dağının sadece görünen yüzünde yer alan asıl büyük resmin elbette ki çok küçük bir parçasıdır.

Aydın Türk gençleri olarak kamuoyu ile bugün paylaştığımız bu büyük resmin çok daha büyük bir resme ait olduğunun da farkında ve bilincindeyiz.

Söz konusu resimde yer alan kişilerin hepsine bugüne kadar oluşturduğumuz tüm içerikler tarafımızdan her zaman iletilmiştir. Bizler ilgili konularda ismi geçen tüm şahısların bilgi sahibi olduklarını da arşiv kayıtlarımız içerisinde yer alan ve daha önceden de yayımlanmış olduğumuz delillere dayanarak teyit ediyoruz.

İlgili kişilerin büyük bir bölümü sessiz kalmayı tercih etmiştir. Bir kısmı hesaplarımızı engellemiştir. Bazıları ise şebekeyle ilgili bilgi sahibi olduklarını anlamamıza neden olan ifadeleri toplum önünde yazmışlardır. Toplum önünde yazılmış olan ifadeler ile ilgili olarak bizlerde toplum önünde ilgili kişilere çağrıda bulunmuştuk. İtiraf niteliği taşıyan ve ilgili hukuksuz suçları bildiklerini gösterir nitelikteki ifadeleriyle alakalı olarak daha fazla açıklama yapmaları için yaptığımız çağrılarımıza söz konusu kişi/kişiler sosyal medya hesaplarımızı engelleyerek yanıt vermişlerdi. Bizler bu tarz yaklaşımlara girenlerin ne yazık ki sinirlerine hâkim olamadıklarının da farkındayız. Ancak uzun yıllardan beri bu haksızlıkları bilmelerine rağmen yıllarca konuşmayanların ve konuştuklarında ise sadece hamaset yaparak konuşmaları Türk mutfağına zarar vermek dışında asla katkı sağlamamaktadır.  Bu tarz bir anlayışı benimsemiş olan ilgili kişilerin çıkarları söz konusu olduğunda farklı tavırlar sergilemektedirler. Bu tavırları sergileyenler şebeke ile kişisel çıkarları uyuşmadığında bazı şeyleri onlara karşı dillendirmeleri de şebekeden kendileri için farklı dönemlerde birtakım imtiyazlar beklemekte olduklarını düşündürmektedir. Söz konusu iltimasları veya imtiyazları alamadıklarında ise bazı konuları şebekenin aleyhine olacak şekilde toplum önünde dillendirmeye başladıktan hemen sonra ne yazık ki susmaktadırlar. Bu şekilde hareket edenlerin ulusal mutfağımıza ihanet edenlerden esas olarak aşağı kalır hiçbir yanı veya farkı bulunmamaktadır. Bizler bu düşüncemizi de kuvvetle haklı gerekçelere dayanarak savunmaktayız.

Oluşturduğumuz görselde yer alan tüm kişilere veya çevrelere Türk mutfağının geleceğine büyük zararlar vermiş olan bu şebekenin yuvalandığı tüm kişi veya dernekleri-federasyonları en ince ayrıntısına kadar bildikleriyle ve şahit olduklarıyla beraber açıklamaları çağrısında tekrar tekrar bulunuyoruz. Bu çağrımızı ise çok uzun yıllardan beri oldukça haklı nedenlerden ötürü yapmaktayız.

Aşağıda veya yukarıda yer alan görselden de anlaşılacağı üzere bugün tüm bu konularla ilgi olarak alakası olanlar hakkında genel bir “CEVAPLAR ARANIYOR” (ANSWERS WANTED) çağrısı çıkartıyoruz.

26 Ağustos 2009 tarihinden beri bu şebekeyle olan mücadelemize ilk günkü azim ve kararlılıkla sonuna kadar devam edeceğiz. Bu anlamda bizlere tamamen gerçeklere dayalı olacak olan bilgileri ya da belgeleri sağlamak isteyecek olanlar, eğer isterlerse tarafımızdan kendi isimleri kesinlikle açıklanmadan veya kaynak olarak bize bilgi sağlayacak olanların isimlerine asla oluşturacağımız içeriklerde yer vermeden dilerlerse tarafımıza bilgi akışı sağlayabilirler. Bizler bu bilgileri "Off The Record" olarak değerlendireceğimizi de kamuoyu önünde taahhüt etmekteyiz.

Gazetecilikte “Off The Record” olarak bilinen yani kaynağın yayımlanmaması anlamına gelen usullerle bizlere bu hukuk dışı suç şebekesine karşı olan haklı mücadelemizle ilgili olabilecek tüm konularda bilgiler ve deliller sunarak katkı sağlayabilirsiniz. Türk mutfağı, kendisine ve şanlı tarihine yapılacak olan tüm gerçek katkıları her zaman takdir edecek ve kendi tarihinde sadece gerçek kahramanlarına yer vermeye devam edecektir.

Şebekenin içinde olanlar veya şebekeyle ilgilileri bulunanları tanıyanların da bu konuda onlara tekrardan bilgi vereceklerinden de kesinlikle eminiz. Bu anlamda ilgili konularda isimi geçenlerin eğer varsa tarafımıza iletecekleri, kendilerinin tüm cevaplarını olduğu gibi yayımlayarak kamuoyu ile paylaşmaktan Türk mutfağı adına onur ve gurur duyacağız.

Özellikle gençlerimiz ile ulusal mutfağımızın istikbaldeki menfaatleri gereği ayrıntılı olarak tüm gerçekleri paylaşmayı ve bu kişilerin aslında bugünlere kadar hangi icraatları yaptıklarıyla ilgili olarak konuşulması gereken her şeyi tüm şeffaflığı ile kamuoyu önünde konuşulmasını istemekteyiz.

İlgililerin verecekleri olası cevaplar her anlamda bize önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bugüne kadar şebeke içerisinde bulunanların en ufak bir ses bile çıkartmamış olmalarının temel nedeni elbette suçluluklarının farkında olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak sessiz kalmalarının nedenleri arasında bulunan diğer bir neden de verecekleri cevapların bize şebekeyle ilgili çok daha fazla katkı sağlayacağını bilmelerinden kaynaklanmaktadır.  Bu nedenlerden ötürü sessiz kalmayı tercih etmektedirler diye düşünmekteyiz.

Elbette bizler bu kişilerin olası verecekleri yanıtlarda bile kendilerini ele vermeleri bir kenara çok daha başka ayrıntılara da ulaşabileceğimizi kesinlikle biliyoruz, tahmin ediyoruz ve bunu da kesin olarak düşünmekteyiz.

Tüm bunların farkında olan şebeke üyeleri de o derin ve şaşırtıcı sessizliklerini sürdürmektedirler. Oysaki kendileri taşeronları vasıtasıyla bile olsa 26-30 Ağustos 2009 tarihleri arasında çok daha gayretli bir şekilde, oldukça çirkin bir üslupla ve yine oldukça yüksek perdeden konuşarak bizlere dolayısı ile Sayın Tolgahan Gülyiyen’e tehditlerde bulunmaktaydılar. Bugünlerde ne yazık ki aynı kişilerden aynı sesi duymakta oldukça zorlanıyoruz.

Bir kez daha ifade etmekte yüksek fayda görüyoruz: Türk mutfağına ve gençlerimize, dolayısı ile istikbalimize katkı sağlamak amacıyla şebeke hakkında daha fazla bilgiyi delilleriyle beraber bizlere sunmak isteyenler olursa; “Off The Record” olarak haricen bizlere katkı sağlayabilirler.

Türk mutfağının ve gelecek nesillerimizin istikbaline fayda sağlayacak olan katkıları yapmak isteyecek olanların bizlere iletecekleri tüm hususlarla ilgili olarak; eğer dilerseniz kaynak olarak isimlerinize asla yer vermeden bizlere ileteceğiniz konuları ciddiyetle ele alarak gereken ilgili tahkikatları yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı da belirtmek isteriz.

Saygılarımızla Aziz Türk Milletinin Bilgisine Sunulur

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ 

tmdh_logA.png

KONULARLA İLGİLİ OLABİLECEK ARŞİV BAĞLANTILARI

-15 ARALIK 2019-TÜRK MUTFAĞINA EN BÜYÜK İHANETİ YAPTILAR

-28 ARALIK 2019-GAZETECİ ÖZKAN ALTINTAŞ'IN RÖPORTAJ TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİR

-23 EYLÜL 2020 ZEKİ AÇIKÖZ’ÜN TAFED’İ 

-27 KASIM 2020 MEDYAYA UYARILAR YAPAN TAFED'İ KINIYORUZ

-2 ARALIK 2020 MEHMET YALÇINKAYA VE ALAATTİN YALÇINKAYA "PİYASADAN SİLİNİRSİN"

-6 ŞUBAT 2021 VEYİS DURDU  

-18 HAZİRAN RAFET İNCE'NİN LE CORDON BLEU LİSBON DİPLOMASI NEREDE ?

-18 HAZİRAN 2021 SEKTÖRÜMÜZDEKİ ZÜBÜKLER VE ZÜBÜKLERİN ŞEBEKELERİ

-19 HAZİRAN RAFET İNCE’NİN BİR DOLANDIRICILIK VE EMEK HIRSIZLIĞI HİKAYESİ

-23 HAZİRAN 2021 ŞEBEKENİN TAŞERON TEHDİTÇİSİ ALAATTİN YALÇINKAYA

-23 HAZİRAN 2021 PİYASADAN TEHDİT VE BASKILAR İLE ADAM SİLME ŞEBEKESİNİN YETKİ VE CESARET ALDIĞI KİŞİLERDEN BİRİ ZEKİ AÇIKÖZ

-25 HAZİRAN 2021 PİYASADAN ADAM SİLME ŞEBEKESİNİN KONTROLÜNDEKİ SÖZDE MEDYA PATRONLARINDAN YA DA GAZETECİLERİNDEN TAKİYYECİ GÖKMEN SÖZEN

 

Ek Dosyaları İndir

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo