SAYIN SEYFİ ALİ ERŞAHİN'E GÖRE ETİK OLAN "BENLİK VE BEN YAPTIM" DUYGUSU NASIL BESLENİR

SAYIN SEYFİ ALİ ERŞAHİN'E GÖRE ETİK OLAN "BENLİK VE BEN YAPTIM" DUYGUSU NASIL BESLENİR

EYÜP KEMAL SEVİÇ’E TÜRK MUTFAĞI USTALARINDAN TEPKİ YAĞDI konu başlığı ile sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda tepki verenlerin ilk sırasında yer alan sayın Seyfi Ali Erşahin beyin tüm yorumları instagram hesabımızdan dahi paylaşılmış olmasına rağmen kendisi sosyal medyadaki kapalı grubunda bencil ve şahsi bir tutum içerisine girdiğini düşündüğümüz talihsiz bir yorumda bulunarak mesnetsiz bir iddia ortaya atmıştır. Yaptığı yorumdan konuyu ortaya çıkaran iddiasında olduğumuz fikrine nasıl kapılmış olduğu ya da neden böylesi bir fikirde olduğunun kararını elbette kamuoyu verecektir. Ancak bu konuda milyonların izleyebileceği programları bir tek izleyenin kendisi olmadığı da herkes tarafından bilinmektedir. Buna rağmen TMDH hiç bir zaman meselelere Sayın Erşahin'in oldukça dar olduğunu anladığımız penceresinden bakmamaktadır. TMDH, bu tarz konuları kendi şahsi meselesi gibi düşünenlerden ziyade meseleyi tüm boyutlarıyla Türk mutfağının bir meselesi olarak işlemiş ve bunu yaparkende en önde kendi sitesi dahil olmak üzere sosyal medya da açık olarak tepki verenlerin isim ve düşüncelerinin yer aldığı görsellerini öncelikli olarak paylaşmayı da asla ihmal etmemiştir. TMDH, söz konusu Türk mutfağı olunca kendi şahsi pencerelerinden olaylara bakanlara aşağıdaki açıklamayı baştan sona kadar anlayarak okumayı önermektedir. Arşiv bölümümüz konuyla ilgili olarak yer alan tüm detayları ayrıntılı bir açıklama ile paylaşmıştır.

178139828_286870529741343_4007422575766812747_n_1.jpg

 TMDH ARŞİV BÖLÜMÜ

DETAYLI AÇIKLAMA

Sitemiz üzerinde yayınlanan içerikte yer alan ilgili konuyu kendi sosyal medya hesabında gündeme getiren Sayın Seyfi Ali Erşahin’in yorumlarının tamamı konuya haklı görüşlerini belirtenler ile beraber oluşturulan içerikte paylaşılmıştır. Konu tarafımıza gelen farklı kaynaklarımız aracılığı ile de takibe çok önceden alınmış, ancak argümanların olgunlaşması, tepki verecek çevrelerin tespiti, toparlanması için beklenmiştir. Ek olarak konuya kapalı ve açık şekilde haklı tepki verenlerin birden fazla olması ve bu tepkileri verenlerin görüşlerinin de en az Seyfi Ali Erşahin Bey kadar önemli olması münasebeti ile aynı konuya tepki verenleri sadece tek bir kişi üzerinden değerlendirmek yerine isimsiz olarak ortak düşünceleri her yönüyle ifade eden bir metin tarafımızdan oluşturulmuş akabinde yine çoğunluğunda Seyfi Ali Erşahin’in isminin yer aldığı ilgili görsellerle beraber kendisinin sosyal medyadaki tepkisi tarafımızdan kesinlikle görmezden gelinmeden paylaşılarak yayımlanmıştır. 

178483152_286887146406348_6342023812117451499_n.jpg

Tarafımızdan hazırlanmış olan metne katkıda bulunanlar kendi isimlerini ve emeklerini bu manada Türk mutfağının varlığına armağan etmiş olanlardır. Bu çerçevede ilgili konuda oluşturduğumuz metin içerisinde Türkiye’nin mutfak kültürünü temsil eden önemli değerlerimizin ortak sağduyulu fikirleriyle beraber konuyla ilgili olarak asıl sorulması gereken sorulara da gerektiği şekilde tarafımızdan yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak açıklama metininin sonunda kendi şahsi isimlerini asla düşünmemiş olanlar kendi cümleleriyle ima yoluyla bile olsa kesinlikle “Benlik” iddiası, "Bencillik, kıskançlık hissiyatı" anlamına gelebilecek en ufak duygu ya da düşünceleri asla kimseye karşı dile getirmeyen, bu anlamda Türk mutfağını çıkarlarını kendi kişisel menfaatlerinden çok daha ötede tutmakta olanlardır. 

Sayın Seyfi Ali Erşahin kendi isminin oluşturulan içerikte sözde geçmediğini, bunun ise etik olmadığı açıklaması ile bir nevi serzenişte bulunarak kendi sosyal medya grubunda ekte yer alan görseli talihsiz, gereksiz ve yersiz olarak nitelediğimiz bir yorum ile paylaşmıştır. TMDH'nin konuyu ortaya sadece kendisi çıkarmış gibi haber yaptığı iddia edilmiştir. Buna karşılık bu iddiada bulunan şahsın ya da bulunabilecek tüm şahısların paylaşımları ve yorumları tarafımızdan paylaşılarak arşivlenmiştir. İçerikleri ve paylaşımları incelemeden Sayın Seyfi Ali Erşahin'in asılsız ithamlarda bulunulmasını asla doğru bulmadığımızı belirtiriz. Kendisi oldukça gereksiz, yersiz serzenişleriyle ve mesnetsiz iddiası ile ilgili olarak takdiri meslektaşlarımıza bırakırken, bu metini okuyan ve okumakta olan duyarlı insanlar TMDH'nin takdiri her zaman olduğu gibi yüce Türk milletine bırakmakta olduğunun da çok iyi farkındadır.

Yine tüm bunlara karşılık sitemizde ve sosyal medyadaki hikâye paylaşımlarımız dahil tüm görselleri inceleyenler, Sayın Seyfi Ali Erşahin beyin iddia ettiği gibi etik ilkelere aykırı bir durumun kesinlikle söz konusu olamadığını görecektir diye düşünmekteyiz. Bu düşüncemizin nedenlerinin en başında arşivimizde de yer alan diğer görseller gibi Sayın Erşahin beyin kendisine ait olan tüm görüşlerinin oluşturulan içerikte ve instagram hikâye paylaşımlarımızda ''1.derecede konuyu sosyal medya hesabında paylaşmış olan kişi'' olarak geçtiği herkes tarafından da açık şekilde görülüyor olmasıdır. Yine Sayın Erşahin’in diğer herkes gibi tüm yorumları açık şekilde en önde neredeyse tüm sayfalarda cevapları ile beraber görülmektedir.

Sayın Seyfi Ali Erşahin beyin konuyu büyük bir olgunluk içinde ele alarak şahsi meselesinden ziyade Türk mutfağının meselesi olarak görmesi herkes açısından en doğrusu olurdu. Ne yazık ki kendisi bu anlamda beklenen olgunluğu gösterememiştir. Türk mutfağı Sayın Seyfi Ali Erşahin'den bu anlamda büyük bir olgunluk içinde bu konuyu asla şahsi bir mesele gibi düşünmemiş olmasını beklerdi. Bizler oluşturduğumuz içerikte ve paylaşımlarımızda yer alan görsellerde velev ki kendisine yer vermemiş olsaydık bu durumda yine "Benlik" anlayışı ile hareket edeceğinin muhakkak olduğunu düşündüğümüz Sayın Seyfi Ali Erşahin şunu iyi bilmelidir ki; Türk mutfağı ve onun arşivleri bu meselelerde benzer şahsi duygular içine girenleri her zaman yazmıştır, yazmaktadır. Türk mutfağı bu anlamda benlik duyguları içine girerek hepimizin meselelerini şahsileştirenleri, kişisel menfaatleri için insanları ayrıştıranları her zaman kötü örnek olarak hatırlamaya devam edecektir. 

Konu içerisinde yer alanlar ile beraber konunun perde arkasında da görüşleri bulunanların Sayın Eyüp Kemal Sevinç’e yönelttiği haklı tüm eleştirilerine TMDH her ne kadar hak veriyor da olsa; bu haklı eleştirileri yapanların şahıslarına özel bir muamele yaparak asla etik olmayan bir şekilde övgü veya tebriklerde bulunmamızı kimse bizden bekleyemez ya da isteyemez. 

Yerine göre haklı oldukları konularda gerekli cümleleri kurarak, sorulması gereken soruları sorarak konuları gerektiği gibi ifade edemeyenlerin söz konusu bazı eleştirileri dedikodu niteliği taşımaktan çıkartılarak akademik bir çalışma metnine dönüşmediği sürece Türk mutfağı açısından kesinlikle bir değer ifade etmemektedir. İşte bu yüzden TMDH kendi misyonunun gereğini yaparken hiç kimseden icazet almamaktadır. Eğer bazı kişiler birtakım özel beklentiler içindeler ise; bu konuda TMDH, tüm ayrıcalık beklentilerini karşılamayı kesinlikle her zaman reddedecektir. Bu meselelerle ilgili olarak Türk mutfağının çıkarlarına uymadıkları için kişisel beklentileri karşılanmayanlar ve şahsiyetleri memnun, mutlu edilmeyenler hangi çevreler olursa olsun TMDH her zaman bu çevrelerin dünyalık güçleri karşısında yer almaya ilk günkü kararlılığı ile devam edecektir.

Yine bugün veya gelecekte birtakım beklentilerini ima etmek yoluyla bile olsa bizlerden bekleyecek olanlar; örneklerle de çoğaltabileceğimiz benzer meselelerle ilgili olan bazı hususları çok iyi bilmelidirler. TMDH, bu konularla ilgili olabilecek gereksiz serzenişlerde bulunanların beklentilerini kesinlikle hiçbir zaman karşılayamayacaktır. Bu konuların da benzer meseleler ele alınırken asıl düşünülmesi gereken etik ilkelerden biri olduğunu kamuoyu zaten takdir edecektir.

Kamuoyunun yine takdir edeceği gibi sitemizde yer alan ve instagram hesabımızın hikayelerinde de paylaşılmış olan Sayın Erşahin'in tüm ifadelerini paylaşmaktan TMDH hiçbir zamana imtina duymamıştır. 

Sayın Seyfi Ali Erşahin bu konuya ek olarak belirtmek istediği tüm fikirleri ile beraber TMDH'ye sersenişleri dahil olmak üzere göndermek istediklerini Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden de arzu ettikleri zaman iletebileceklerini bilmektedir diye düşünüyoruz. 

Bu açıklama örneğinden de çok iyi anlaşılabileceğini düşündüğümüz gibi TMDH, cevap hakkı olan veya açıklama yapması gereken tüm hususlarla ilgili olarak bütün çevreleri aydınlatıcı açıklamasını tüm ayrıntılarıyla beraber söz konusu gerçek kişilerin-şahısların ya da tüzel kişilerin iletişim için kullanmakta olduğu kanallar vasıtasıyla yapar. Tarafımıza iletilen konular örneklerden de bulunabileceği gibi kesinlikle görsel anlamda kaynaklar dahi belirtilerek paylaşılır. Tüm içeriklerin ahlaki ve hukuki nedenler dışında kesinlikle sansürsüz olarak paylaşılacağını TMDH kamuoyu önünde her zaman taahhüt eder.

TMDH ilgili konularda gerek duyması halinde daha önceden de aşağıdaki benzer örnekte yer aldığı gibi Sayın Seyfi Ali Erşahin beyin şahsına münhasır olarak da uzun yıllar önce benzer konularda hiç vermedikleri tepkilerini, boykot çağrılarının haberlerini ya da içeriklerini de oluşturmuştur, gerek duyduğunda da oluşturmaktadır. Bunu yaparken de TMDH, Türk mutfağının tarihini her zaman diri tutarak hatırlamakta ve unutturmak isteyenlere dahi hatırlatmaktadır.

TMDH tüm çevrelere gerektiği gibi eşit şekilde yaklaşırken binlerce yıllık tarihinde ezelden beri yer alan atalarının kadim değerlerine, adalete, etik ve hukuki kurallara bazılarının asla tahmin edemeyeceği kadar bağlıdır.

Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur

TÜRK MUTFAĞI ARŞİV BİRİMİ

ARŞİV- 22 HAZİRAN 2020-ŞEF SEYFİ ALİ ERŞAHİN'DEN PROTESTO VE BOYKOT ÇAĞRISI ULAŞMAK İÇİN: LÜTFEN TIKLAYINIZ

178663941_286990463062683_6569135120614597251_n.jpg

121056037_170883194673411_1891842738215519075_n.jpg

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Girne Tüp Bebek