ZEKİ AÇIKÖZ İLE TAFED'E 15 NİSAN KINAMASI VE PROTESTO AÇIKLAMASI - Türk Mutfağı Hareketi

ZEKİ AÇIKÖZ İLE TAFED'E 15 NİSAN KINAMASI VE PROTESTO AÇIKLAMASI

ZEKİ AÇIKÖZ İLE TAFED'E 15 NİSAN KINAMASI VE PROTESTO AÇIKLAMASI

26-30 AĞUSTOS TÜRKİYE AŞÇILAR BAYRAMI

(Konuyla İlgili Olabilecek Tüm Argümanları ve Bilgileri En Alt Bölümden Edinebilirsiniz)

ZEKİ AÇIKÖZ İLE TAFED'E 15 NİSAN KINAMASI VE PROTESTO AÇIKLAMASI

ÖZET

Sözcülüğümüz tarafından duyuru olarak “ZEKİ AÇIKÖZ İLE TAFED'E 15 NİSAN KINAMASI VE PROTESTO AÇIKLAMASI” yayımlanmıştır.

Yabancılar tarafından dünya turizm haftası olarak belirlenmiş olan 15-22 Nisan tarihlerinin anavatanımızda bazı çevrelerce elle tutulur hiçbir dayanağı bulunmamasına rağmen “Türkiye Aşçılar Bayramı” olarak toplumumuza benimsetilmeye çalışılması bilimsel tarihi ve kültürel verilere dayanarak Türk mutfağı adına kınanmış ve protesto edilmiştir. Söz konusu açıklamada Türk mutfağı yılı içerisinde kendilerine tebliğ edilmiş olan 9 sayfalık 9 Eylül 2020 tarihli “26-30 Ağustos Türk Mutfağının Zafer Bayramı ve Türkiye Aşçılar Bayramı” konulu bildiri-çalışmamıza ve ilgili tüm konulara kısaca özet şeklinde atıfta bulunulmuştur.

Konuyla ilgili olarak yayımlanmış olan duyuruda tüm çevrelere düşünme ve sorgulama çağrısında bulunulmuş ve metin içerisinde şu ifadelere yer verilmiştir;

“Yabancılarca belirlenmiş olan 15-22 Nisan tarihlerinin bizler açısından hiçbir bilimsel, tarihi ya da kültürel dayanağı olmamasına rağmen “Türkiye Aşçılar Bayramı” adı ile ele alınıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce yapısıyla kesinlikle bağdaşmayan şekilde onun manevi huzurunda da kutlanmasının değerlerimize karşı saygısızlık oluşturduğu görüşünü kuvvetli olarak savunuyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gerçekten anlayabilenler şunu rahatlıkla idrak edeceklerdir diye ümit ediyoruz: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Aşçılar Bayramı” olarak görmek isteyeceği tarih yabancılar tarafından belirlenmiş olan 15-22 Nisan mı olurdu? yoksa her anlamda Türk mutfağı için tarihi, kültürel ve bilimsel anlamda çok yönlü olarak büyük önemli anlamlar ifade etmekte olan 26-30 Ağustos tarihleri mi olurdu?”

“Konuyla doğrudan ya dolaylı olarak alakalı olan veya olabilecek tüm çevrelere ve aşçılarımıza açık çağrımızdır;

1-Lütfen bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir sahibi olmadan önce okuyup, araştırıp, sorgulayınız.

2-Lütfen toplumları yanlış yönlendirebilecek olan ve bilimsel dayanağı asla bulunmayan hiçbir fikre körü körüne kişisel hırslarınız ya da menfaatleriniz için dahi olsa bağlanmayınız.

3-Lütfen yanlış olduğunu öğrendiklerinizi doğrusuyla değiştirmekten asla çekinmeyiniz. Bunu yaparken de kibirle, kişisel hırslar ile değil mantığınız ile hareket ediniz.

4-Lütfen söz konusu örneklerde yer alan gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler gibi okumaktan aciz kalmak yerine okumaya, okuyarak anlamaya kendinizi yönlendiriniz.

5-Lütfen insanları bilgi sahibi olmadıkları konularda yanlış yönlendirmeden önce araştırmalar yaparak doğru bilgiye teşvik etmenin kişisel bir sorumluluk olduğunu da düşününüz. Doğru bilgiler ile başka insanların, toplumların aydınlanmalarına vesile olabileceğiniz gibi; yanlış ve asılsız bilgiler ile insanların, toplumların büyük zararlara uğramalarına da sebep olabileceğinizi de asla unutmayınız.”

"ZEKİ AÇIKÖZ İLE TAFED'E 15 NİSAN KINAMA VE PROTESTO AÇIKLAMASI (TAM METN)"

Yabancılar tarafından belirlenmiş olan 15-22 Nisan dünya turizm haftasını anavatanımızda sözde aşçılar bayramı tarihi olarak kutlamaya başlayan ve gelecek nesillerimizi de buna teşvik etmekte olan bazı çevrelere Türk mutfağı yılı içinde 9 Eylül 2020 tarihinde “26-30 Ağustos Türk Mutfağının Zafer Bayramı ve Türkiye Aşçılar Bayramı” konulu bildiri-çalışmamız tebliğ edilmişti. 9 Eylül 2020 tarihinde 9 sayfa olarak yayımlanmış olan söz konusu çalışmada neden 26-30 Ağustos tarihlerinin aşçılarımızın dünyadaki yegâne gerçek bayramı olduğu konusu tüm detaylarıyla bilimsel verilere dayalı olarak Sayın Tolgahan Gülyiyen tarafından bizzat işlenmişti.

Türk aşçıları ve Türk mutfağı için yabancıların belirlediği tarihleri bayram tarihi olarak kendilerine esas alanlara ve (bugün)15 Nisan vesilesi ile sözde bayram paylaşımları, kutlamaları yapan tüm çevrelere burada yer verilen konularla ilgili olarak Türk mutfağı adına şerh düşülmüştür.

Yabancılar tarafından belirlenmiş olan ve kültürel tarihimiz açısından hiçbir anlamı, niteliği asla bulunmayan söz konusu 15-22 Nisan tarihlerini yine Google’a bakarak aşçılar bayramı olarak esas aldıklarını tarafımıza beyan etmiş olan TAFED içindeki bazı görevliler dahil olmak üzere ilgili konularda benzer tutarsızlıkları bulunan çevrelere 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmış olan “26-30 Ağustos Türkiye Aşçılar Bayramı” konulu çalışmayı bir kez daha okuyarak aydınlanmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.

Geçmişten günümüze kadar kapalı kapılar ardında Türk mutfağına en büyük zararları veren uygulamaların müsebbiplerinden olan bazı gerçek ve tüzel kişiler Türk mutfağının tarihinde kara bir leke olarak yer almaktadırlar.

9 Eylül 2020 tarihinde başta Zeki Açıköz ve sahibi olduğu TAFED’e aydınlanmaları ümidi gönderilmiş olan söz konusu çalışmanın kasıtlı olarak göz ardı edilmiş olduğu malumumuzdur.

Uzun yıllardır TAFED’in başında bulunmakta olan söz konusu şahıs ile beraber bazı yetkilileri tarafından Türk mutfağının ve gençlerimizin her anlamda yararına olan konularda engellenme teşebbüslerine de maruz kalmış olduğumuz karşı tarafın eylemleri neticesindeki ifadeleriyle arşiv kayıtlarımızda yer almaktadır. Tüm bu teşebbüslerine rağmen engelleri aşarak ilgili konuların kendilerine iletildiği de yine arşiv kayıtlarımızla sabittir.

Kadim değerlerimize bağlıymış gibi gözükerek sahip olduğumuz değerlerimiz ve tarihimiz üzerinden kamuoyu önünde başka, işin perde arkasında ise bambaşka olanlar uzun yıllardan beri çok iyi bilinmektedir.

Camiamız içerisinde geçmişten günümüze kadar Türk mutfağına ve onun istikbaline kişisel ikballeri uğruna ihanet ederek büyük zararlar vermiş olanların hangi kültürel, tarihi değerlerimizi esas alarak yabancılar tarafından belirlenmiş olan 15-22 Nisan turizm haftası tarihlerini “Türkiye Aşçılar Bayramı” olarak toplumumuza, aşçılarımıza ve gençlerimize benimsetmeye çalıştıkları tüm ayrıntıları ile açıklığa kavuşturulmalıdır. Elbette ki genel anlamda açıklığa kavuşturulması gerekerek cevap bekleyen söz konusu tek mesele bunun ile de asla sınırlı değildir. Geçmişten günümüze kadar Türk mutfağına ve geleceğimiz olan genç aşçılarımıza bu çevreler tarafından işin perde arkasında reva görülenler her anlamda cevaplandırılarak aydınlığa kavuşturulmalıdır. Başta yukarıda belirttiğimiz konu ve bu konuyla alakalı olabilecek tüm meseleler her anlamda sorgulanmalı ve açık bir şekilde kamuoyu önünde konuşulmalıdır. Mutfak sanatları kültürümüze en büyük zararları vermiş olanlar çalışmalarımızda yer alan cevaplarından kaçsalar bile olanları tarihimiz kara bir leke olarak asla unutmayacaktır.

Onların veremedikleri, vermekten kaçındıkları cevapları tarihimiz delilleri ile beraber vermiştir, vermektedir. Gelecekte de söz konusu cevapları bazıları vermek istemeseler bile yine tarihimiz tüm delilleriyle cevapsız bırakılmak istenen konuları açıklığa kavuşturmaya devam edecektir.

Bu meseleler üzerine elle tutulur bir cevabı bulunmayanların yabancılar tarafından belirlenmiş olan bir günü ya da haftayı “Türkiye Aşçılar Bayramı” olarak toplumumuza tanıtmalarını kesinlikle doğru bulmamaktayız. Yine yabancılar tarafından belirlenmiş olan ve dünya genelindeki amacı oldukça farklı olan bir haftanın ya da tarihlerin “Türkiye Aşçılar bayramı” olarak bazı çevrelerce toplumumuza, aşçılarımıza özellikle gençlerimize benimsetilmesi son derece yanlıştır. Bu durum Türk mutfağının geleceği adına da birçok açıdan zararlıdır.

Yabancılar tarafından belirlenmiş 15-22 Nisan tarihlerinin aziz milletimize “Türkiye Aşçılar bayramı” olarak tanıtılması tarihi, kültürel ve bilimsel olarak hiçbir şekilde açıklanamaz. Bu konuyu bilime, tarihe, kültürümüze mantık çerçevesinde açıklayabilecek olanlara da bu vesile ile bir kez daha açık çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrı ile beraber bizler tüm çevrelere Türk mutfak sanatları ile ilgili olarak ortaya attığımız tezleri ve çalışmaları asla çürütemeyeceklerini tekrar tekrar kuvvetli bir şekilde yineliyoruz. Farklı alanlarda da oluşturulmuş olan tez ve çalışmalarımızı bilimsel, kültürel ve tarihi bilgilere dayanarak çürütebilecek olanlar var ise; bu konuda oluşturacakları muhtemel çalışmalarını tarafımıza iletmelerini önemle rica ediyoruz.

Burada yer verdiğimiz veya vermediğimiz tüm tezlerimize karşı oluşturulacak çalışmaları bilimin ışığında akıl ve mantık çerçevesinde değerlendireceğimizin teminatını tüm çevrelere açık olarak vermekteyiz. Yine tarafımıza karşı tez olarak gönderilmesi muhtemel olan çalışmalarınızı tüm açıklığı ile kamuoyunda paylaşacağımızın da garantisini herkese vermekteyiz. Bu anlamda tezlerimize karşı olarak tez ya da çalışmalar getirebilenler olur ise mantığımızın gerektiği şekilde konuyu tüm samimiyetimizle dikkate alacağımızı da belirtiriz.

Bu anlamda da hiçbir dayanağı olmayan ve yabancılar tarafından belirlenmiş olan sözde 15-22 Nisan tarihlerinde “Türkiye Aşçılar Bayramı” adı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gıyabında ya da onun manevi huzurunda çelenkler ile “Türkiye Aşçılar bayramı” adı altında kutlama tarzında bazı etkinlikler yapılmasını kadim kültürel ve tarihi değerlerimiz ile asla bağdaştıramadığımızı belirtiriz. Bu durum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına da saygısızlık olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir. Bunları ilgili nedenlerden ötürü asla doğru bulmadığımızı açık olarak kamuoyuna ifade etmek istiyoruz.

Yabancılarca belirlenmiş olan 15-22 Nisan tarihlerinin bizler açısından hiçbir bilimsel, tarihi ya da kültürel dayanağı olmamasına rağmen “Türkiye Aşçılar Bayramı” adı ile ele alınıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce yapısıyla kesinlikle bağdaşmayan şekilde onun manevi huzurunda da kutlanmasının değerlerimize karşı saygısızlık oluşturduğu görüşünü kuvvetli olarak savunuyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gerçekten anlayabilenler şunu rahatlıkla idrak edeceklerdir diye ümit ediyoruz: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Aşçılar Bayramı” olarak görmek isteyeceği tarih yabancılar tarafından belirlenmiş olan 15-22 Nisan mı olurdu? yoksa her anlamda Türk mutfağı için tarihi, kültürel ve bilimsel anlamda çok yönlü olarak büyük önemli anlamlar ifade etmekte olan 26-30 Ağustos tarihleri mi olurdu?

Bu soruların cevaplarının ne olduğunu, olacağını sorgulayarak düşünebilenler söz konusu meseleyi çok daha rahatlıkla anlayacaklardır diye düşünmekteyiz.

Yine oluşturduğumuz çalışmalar içerisinden de kolayca bu meseleler anlaşılmaktadır. Şu hâlde yabancılar tarafından tüm dünyada oldukça farklı amaçlar doğrultusunda belirlenmiş olan 15-22 Nisan tarihlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda ya da onun gıyabında “Türkiye Aşçılar bayramı” olarak kutlamak kesinlikle doğru değildir. Böylesi bir anlayış kadim kültürel tarihi değerlerimizle de asla bağdaşmamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamaktan çok uzak olanları her şeyden önce onu, fikirlerini ve eserlerini okuyarak anlamaya da bu vesile ile ayrıca davet ediyoruz.

Türkiye aşçılar bayramı olarak kutlaması gereken günlerin neden 15-22 Nisan olamayacağı ve Türkiye aşçılar bayramının neden 26-30 Ağustos tarihleri olduğu 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmış olan çalışmada tüm ayrıntıları ile yer almaktadır.

Konuyla doğrudan ya dolaylı olarak alakalı olan veya olabilecek tüm çevrelere ve aşçılarımıza açık çağrımızdır;

1-Lütfen bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir sahibi olmadan önce okuyup, araştırıp, sorgulayınız.

2-Lütfen toplumları yanlış yönlendirebilecek olan ve bilimsel dayanağı asla bulunmayan hiçbir fikre körü körüne kişisel hırslarınız ya da menfaatleriniz için dahi olsa bağlanmayınız.

3-Lütfen yanlış olduğunu öğrendiklerinizi doğrusuyla değiştirmekten asla çekinmeyiniz. Bunu yaparken de kibirle, kişisel hırslar ile değil mantığınız ile hareket ediniz.

4-Lütfen söz konusu örneklerde yer alan gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler gibi okumaktan aciz kalmak yerine okumaya, okuyarak anlamaya kendinizi yönlendiriniz.

5-Lütfen insanları bilgi sahibi olmadıkları konularda yanlış yönlendirmeden önce araştırmalar yaparak doğru bilgiye teşvik etmenin kişisel bir sorumluluk olduğunu da düşününüz. Doğru bilgiler ile başka insanların, toplumların aydınlanmalarına vesile olabileceğiniz gibi; yanlış ve asılsız bilgiler ile insanların, toplumların büyük zararlara uğramalarına da sebep olabileceğinizi de asla unutmayınız.

Bu anlamda mesleğimizi ilgilendiren konularla ilgili olarak bu çağrımızı mutfak kültürümüzün geleceğini düşünerek sorumluluk bilincinde olan tüm aşçılarımıza ve gençlerimize Türk mutfağı adına yapıyoruz.

Bilimsel, kültürel ve tarihi bilgilere dayanarak yazılmış olan 26-30 Ağustos Türkiye Aşçılar Bayramı konulu çalışmayı edinmelerine rağmen kasıtlı olarak görmezden gelenlerin başında bulunanlardan olan Zeki Açıköz’ü ve sahibi olduğu TAFED’i ilgili konularda toplumu yanlış yönlendirerek sergiledikleri tüm zararlı tutum ve davranışlarından ötürü en sert şekilde Türk mutfağı adına kınıyoruz. Ayrıca bir kısmını yukarıda açıkladığımız gerekçelerden ötürü kendilerini ve sahibi olduğu TAFED’i protesto ediyoruz.

Bu kınama-protesto gelecekte farklı platformlarda, farklı tarihlerde benzer ya da farklı kişi-kişiler veya çevreler için tekrar gündeme getirilebilir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TMDH SÖZCÜLÜĞÜ

sözcü.jpeg

KONUYLA İLGİLİ OLABİLECEK ARŞİV BAĞLANTILARI

26-30 AĞUSTOS TÜRKİYE AŞÇILAR BAYRAMI İLAN EDİLMİŞTİR

26-30 AĞUSTOS TÜRKİYE AŞÇILAR BAYRAMI

GOOGLE'A GÖRE AŞÇILAR BAYRAMI DİYENLERE SESLENDİ

26-30 AĞUSTOS TÜRK MUTFAĞININ ZAFER BAYRAMI

Ek Dosyaları İndir

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo