TÜRK MUTFAĞINDA ASLOLAN LİYAKATTİR

Yönetim konseyimizin haftalık olağan değerlendirme toplantısı sonrası aşağıdaki 7 Şubat 2021 tarihli açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

TÜRK MUTFAĞINDA ASLOLAN LİYAKATTİR

1-Türk mutfağı olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve bu uğurda çok ağır bedeller ödediğimiz Türk mutfak sanatları alanındaki adamcılık ve tekelcilik anlayışının her türlüsüyle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

2-Başta Sayın Tolgahan Gülyiyen olmak üzere birçok kişinin mağdur edildiği ve tehditlerle sindirildiği uygulamalardan olan adamcılık ve tekelcilik anlayışı Türk mutfağı için en büyük tehdittir. Belirli bir zümrenin adamcılık ve tekelcilik anlayışı yerine başka bir zümrenin benzer anlayışını getirmek suretiyle bu tehdit asla bertaraf edilemez.

3-TMDH, belirli bir zümrenin kişisel çıkarları için kendi tekeline aldığını zannettiği Türk mutfağını, yine başka bir zümrenin tekeline aldığını zannetmesi karşısında da asla sessiz kalmayacaktır. Bu bağlamda TMDH, bir takım kişilerin kendi aralarındaki çıkar amaçlı menfaat kavgalarının ve oyunlarının uzun yıllardır farkındadır. TMDH, birbirlerinin yüzüne gülen, birbirlerine dostluk sunan ancak kişisel çıkarlarına göre yine birbirlerinin kuyularını kazıp, birbirleri ardından iş çevirenlerinde çok uzun yıllardan beri farkındadır. Türk mutfağı bu çevrelerin kendi aralarındaki kısır kavgalarına ve kendi aralarında oynadıkları sözde gizli kapaklı menfaat oyunlarına uzun yıllardan beri kurban edilmiştir. TMDH, bunların bir parçası asla değildir, hiçbir zamanda olmayacaktır. Yine TMDH bu konularda asla taraf değildir. TMDH’nin tarafı her zaman Türk mutfağının tüm Dünya’daki mutlak çıkarlarından yanadır.

4-Takiyecilik yaparak oyun içinde oyun kurduğunu zanneden tüm çevreler birbirleri yanına yerleştirdikleri adamlarıyla sadece kişisel çıkar ve menfaat gözetmektedirler. İşte bu yüzden değerli liderimiz sayın şef Tolgahan Gülyiyen’in her zaman ifade ettiği: “Türk mutfağı bazılarının kişisel çıkarlarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir ve Türk mutfağı için her anlamda asıl olan liyakattir”. Görüşünü sonuna kadar desteklemekteyiz.

5-Uzun yıllardır aşçılık camiası içerisinde kendi kişisel çıkarları uğruna birbirlerinin adaletsiz uygulamalarına ses çıkartmayanlar malumumuzdur. Yine birtakım usulsüz gayriahlaki ve gayrimeşru uygulamalar karşısında kendi kişisel menfaatleri ya da güdümünde bulunduğu zümrelerin çıkarları için sessiz kalmış olanların hamaset ile dolu açıklamaları karşısında TMDH’nin tavrı her zaman açık ve nettir. İçerde veya dışarda Türk mutfağına büyük zararlar vermiş olan adamcılık ve tekelcilik yaklaşımlarının ve bu yaklaşımlarda bulunanların her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz.

6-Bazı şuursuz, takiyeci kişilerin mutfak sanatları alanında adamcılık ve tekelcilik gibi konularda belirli aralıklar ile dile getirdiği hamaset dolu açıklamaları isimsiz şekilde kaldığı müddetçe sadece Türk mutfağına zarar vermektedir. TMDH, bu konularda da asla müsamaha göstermeyecek ve üzerine düşen sorumluluğunun gereğini kararlılıkla yerine getirecektir. Bu anlamda Türk mutfağı bir takım takiyecilerin hamaset dolu açıklamalardan ziyade samimi ve net açıklamalara ihtiyaç duymaktadır.

7-TMDH, rahmetli rehber şefimiz Zeki Gülyiyen’in hiçbir zaman onaylamadığı ve her zaman en sert şekilde tepki verdiği adamcılık ve tekelcilik anlayışının her türlüsünü reddetmektedir. Tüm bu zalimliklere geçmişten günümüze kadar cevaz vermiş olanları, tepkisiz kalarak kişisel menfaatleri için susmuş olanları ve tepki verebilecek durumda dahi halen susmakta olanları TMDH en sert şekilde kınamaktadır. Bu konularda bilgi sahibi olmalarına rağmen susanlar, güçleri olmasına rağmen konuşmamış olanlar ve çağrımızı ilettiklerimiz arasında bulunmalarına rağmen sessiz kalmış olanlar her zaman Türk mutfağının tarihi önünde suçlu olacaklardır.

8-Türk mutfağı ve Osmanlı mutfağı açısından değer verdiğimiz bir takım kişiler geçmişteki söylemleriyle bu gün geldikleri noktada maalesef çelişmektedir. Söz konusu kişisel çıkarlar veya kendi adamlarının şuursuzlukları olunca birtakım tutarsızlıklar içinde çelişkiye düşmüş olanların geldiği noktayı Türk mutfağının arşiv kayıtları bütün çıplaklığı ile kanıtlamaktadır. Bu bağlamda Türk mutfağının kadim kültürel değerleriyle, özü ile bağdaşmayan ve bu konularda çıkarları doğrultusunda kendileriyle çelişerek tutarsızlıklar gösterebilenlerin isteklerinin TMDH nezdinde asla karşılığı yoktur.

9-TMDH, Türk mutfağıdır. Türk mutfağının kırmızı çizgileri şahıslardan çok daha önce gelir. TMDH’nin dolayısı ile Türk mutfağının kırmızı çizgileriyle ilgili olarak iltimas beklentileri ya da bu anlamı taşıyacak ricalar veya üstü örtülü baskı mahiyetinde değerlendirilebilecek birtakım istekler asla beklediği karşılığı tarafımızdan görmeyecektir.

10-TMDH, Türk mutfak sanatları alanında her anlamda güçlü bir irade ortaya koyarak Türk mutfağının mutlak menfaatleri doğrultusunda çok yönlü çalışmalar sürdürmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ

YÖNETİM KONSEYİ

yön.jpg

Konuyla ilgili olabilecek Arşiv Bağlantıları;

28 ARALIK 2019 ÖZKAN ALTINTAŞ-LİDERİMİZ RÖPORTAJ TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİR

23 EYLÜL 2020 ZEKİ AÇIKÖZ’ÜN TAFED’İ 

2 ARALIK 2020 MEHMET YALÇINKAYA VE ALAATTİN YALÇINKAYA

MUTFAĞIMIZDAKİ KURU KALABALIKLAR

SUS ! KAPATIVER GÖZLERİNİ DEME...!

YANDAŞ MEDYA

YOĞURDUNUZUN KOKMADIĞINI BİLMEYEN KALMADI

6 ŞUBAT VEYİS DURDU

 

 

 

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Girne Tüp Bebek