< < TARAFSIZ MEDYAYA UYARILAR YAPAN TAFED'İ KINIYORUZ - Türk Mutfağı Hareketi

TARAFSIZ MEDYAYA UYARILAR YAPAN TAFED'İ KINIYORUZ

TARAFSIZ MEDYA ORGANLARINA KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ETKİ ETMEK İÇİN UYARILAR YAPMA CÜRETİNDE BULUNAN TAFED'İ VE YETKİLİLERİNİ EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ.

Türk mutfağına yön veren şefler başlığı ile Talip Bayram tarafından kaleme alınan komik ve talihsiz bir yazıya kurumumuzca şerh düşülmüştü.

Bununla ilgili kuvvetli argümanlarımızın olduğu düşüncelerimizin yer aldığı veya bazı konularda benzer düşünceleri paylaştığımız haberleri yayımlayan kuruma karşı kamuoyu nezdinde kesinlikle etik ve ahlaki olmayan tutumlar içerisine girildiği tespit edilmiştir.

İlgili yorumlarda TAFED'in başkanvekili olduğu söylenen kişinin aynı tutumlar içerisinde başka konularla ilgili olarak da daha öncede işin perde arkasında yayıncı kuruluşa etki etmeye çabalamış olduğu ve kendilerince uyarılar verdiği anlaşılmaktadır.

Arşiv birimimiz Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun başkanvekili olduğu söylenen Mustafa Erol adlı kişinin sosyal medya mecralarında tarafsız yayıncılık yaparak TAFED dahil her türlü farklı görüşe sitelerinde yer veren kişi veya kurumların sosyal medyadaki paylaşımlarına bir takım yorumlarda bulunmuştur. İlgili bu başlığa sözcümüzce kullanılan sosyal medya hesabından cevap verilerek müdahil olunmuş ve konudaki yorumlar, ifadeler tarafımızdan tetkik edilerek arşivlenmiştir.

Bu yorumlarda insanların haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik üstü kapalı uyarı ve tehdit mahiyetinde olan ifadeler kullandığı ekiplerimizce analiz edilmiştir.  Sonrasında ise bu ifadelerin kamuoyu ile paylaşılarak en sert şekilde kınanması kararlaştırılmıştır.

TAFED başkanvekilliğinde bulunan ilgili şahsın görsellerde kırmızı ile belirttiğimiz tüm ifadelerini en sert şekilde kınıyoruz. Adamcılık (Torpil) geleneğinin bir parçası olarak yetiştirilmiş ve sektörde belirli yerlere gelmesi sağlanarak TAFED başkanvekili yapılmış olan bu şahsın ilgili tüm ifadeleri sözde temsil ettiği kurumunda içinde bırakıldığı talihsiz durumu herkese açık şekilde göstermektedir. Sözde bir başkanvekili sosyal medya'da şahsi telefon vererek bir takım talepler içine girmekte ve uyarı yapmaya teşebbüs etmektedir. Bu durum ne sözde temsili ile mükellef olduğu yere yakışır, ne de etik anlamda doğru bir hareket olarak gösterilebilir.

Neresinden tutsak tutarsızlık, çelişki ve cevapsız bırakılan haklı-mantıklı sorularla karşılaştığımız bu şahıslara istifa çağrısı yapmak; Türk mutfağının geleceği için her anlamda bir gereklilik olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir.

İlgili yerde kişisel ikballeri uğruna bulunarak böylesi yakışıksız hal ve hareketler içerisine girenler, geçmişte de Türk mutfağına ihanet derecesindeki uygulamaların sorumluları olanlar bu konumlarda bulunmayı asla hak etmemektedirler. Gerçek manada Türk mutfağını kişisel çıkarlarından önde gören, yine gerçek manada tüm sektörün birliğini isteyen ehil kişileri buralarda görmeyi istemek en doğal hakkımızdır.

YUKARIDA YER ALAN BAZI KONULARLA İLGİLİ OLARAK TÜM DÜNYA'DAKİ KURUMSAL POLİTİKAMIZ GEREĞİ;

TMDH olarak bizler tüm Dünya'daki kurumlara, enstitülere, resmi makamlara ve sadece tarafsız yayıncılık yapan sektörel haber sitelerine e-posta yoluyla içerik göndeririz.

Bunlar arasında yer alan ilgili haber siteleri bugün veya gelecekte bizimle ilgili yayımlayacakları farklı görüşlere yer vermekte hukuki şartları yerine getirdikleri müddetçe her zaman özgürdürler. Bizim açımızdan olumlu ya da olumsuz gibi değerlendirilebilecek her içerik hukuki ve etik dairesinde kaldığı sürece tamamen yayıncı kuruluşun kendi özgür iradelerine kalmıştır. Bizler hiçbir yayıncı kuruluşun içeriğine denetçi gibi müdahil olacak hal ve hareket içerisine kesinlikle TAFED-Türkiye Aşçılar Federasyonu gibi girmeyiz. Ancak olumsuz gördüğümüz konuları her zaman ve her yerde belirterek ilgili kişilerle paylaşırız. 

Dünya'nın neresinde olursa olsun, hangi mecrada veya hangi konuyla ilgili olursa olsun, kurumumuza veya liderine karşı olarak hukuka aykırılık içerdiği saptanan durumlarda yasal haklarımız gereği ilgili adımları bizzat TMDH atar ve gerekli takibi yine bizzat TMDH yapar. 

Kamuoyu nezdinde paylaştığımız son örnekte de olduğu gibi bizler kendi görüşlerimize göre doğru bulmadığımız içeriklerin yazarlarına veya yayımlandığı kuruluşlara hukuk çerçevesinde sadece kendi görüşümüzü bildiren tebliği iletiriz. Bunu da açık şekilde kamuoyu ile paylaşırız. Tıpkı "Türk mutfağına yön veren şefler" konulu talihsiz ve komik bir yazının sahibi olan Sayın Talip Bayram Bey'e konuyla ilgili net duruşumuzu ve argümanlarımızı ilettiğimiz gibi.

Yine aynı şekilde Talip Bayram Bey'e gönderilen mektubu ilgili yayıncı kuruluş olan Diriliş Postasının genel müdürü sayın Orhan Pekçetin Bey ve yazı işleri müdürü Sayın Kaya Temel Bey'e yazara gönderilen konuyu bilgi mahiyetinde ilettiğimiz gibi.

Bunların dışında özgür veya taraflı yayıncılık yapan hiç kimseden TAFED'in talepleri gibi farklı taleplerimiz ne dün olmuştur, nede gelecekte olması düşünülebilir. 

TMDH, her anlamda tam bağımsız çalışmalar yürüten, lidere mutlak sadakatle bağlı uluslararası bir Türk mutfağı hareketidir. Bu anlamda TMDH, sadece Türk mutfağının faydasını gözeterek birçok alanda ve özellikle akademik konularda tüm dünyada ilkleri temsil eden çalışmalar yürütmektedir. TMDH, bu anlamda yaptığı çalışmaları herkesten ve her kurumdan tam bağımsız olarak yapar. TMDH, hiç kimseden en ufak bir beklenti ile asla hareket etmez, hiç kimseye herhangi bir menfaat için asla ricada bulunmaz.

TMDH, bazıları gibi  başkalarının güdümüne girecek konularla ilgili asla gelir kaygısıyla hareket etmez. Bu anlamda hazır yemek reklamları peşinde koşmaz, reklam veya sponsorluk gibi konularla da asla ilgilenmez.

TMDH, İnsanların haber alma özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir hukuksuz uyarı mahiyeti içeren durumlar içerisine yukarıdaki örnekte yer alan gerçek kişi gibi veya TAFED-tüzel kişi gibi kesinlikle girmez.

TMDH, tüm Dünya'da evrensel hukuk çerçevesinde mutfak sanatları alanında sadece Türk mutfağının mutlak faydasını düşünerek hareket eden Dünya'da eşi benzeri görülmemiş yüksek derecede donanımları ve nitelikleri olan uluslararası bir kurumdur. TMDH, her manada kendilerine bakarak sayılarıyla gururlanan kuru kalabalıklar ile asla kıyas dahi kabul etmez.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TMDH GENEL SEKRETERLİK

sözcü.jpeg

 

ANALİZ RAPORU

 

Bu çerçevede TAFED başkanvekili olduğu söylenen kişinin ilgili yorumlarını analiz ettiğimizde ortaya aşağıdaki talihsiz-vahim tablo çıkmaktadır;

Geçmişte olduğu gibi sektördeki medya platformlarını köhne zihniyetleriyle denetçi gibi kontrol edebilmek için takınmaya çalıştıkları tavır bir kez daha malumumuz olmuştur.

Özgür-tarafsız olarak TAFED dâhil hukuki anlamda uygun olan her farklı görüşe yer veren medya platformlarına asılsız olarak isnat edilmeye çalışılanlar bir kez daha malumumuz olmuştur.

İlgili başkanvekili sosyal medya mecralarında yayıncı kuruluşun paylaşımında üstü kapalı tehdit içeriği olarak tanımlanabilecek ifadeler kullanmıştır. Aynı konuyla ilgili daha öncede uyarı yaptıklarını belirtmiştir.

TAFED veya ilgili şahıslar kamuoyuna bilgi verecek tutarlı açıklamalar yapmak yerine kamuoyu nezdinde gelen taleplerle ilgili haber yapan kuruluştan ayrıcalık beklemek gibi bir tavır içine de girmiştir.

Söz konusu yorumlarda kamuoyunun da sorguladığı konulara yer verenlere ve farklı görüşlere tahammülsüz olarak yaklaşan ifadeler bulunmaktadır.

Kamuoyu nezdinde cevap bekleyen konulara tutarlı tek kelime bile cevap veremeyenler; bunalara kılıf bulabilmek için ilgili konuları "polemik veya iddia" olarak nitelemek istemiştir.

Ancak bu yorumlarda yayıncı kuruluşla polemiğe girenin söz konusu haklı görüşleri göz ardı ederek engellemek isteyen TAFED başkanvekili olduğu aşikardır.

Ayrıca ilgili yorumlarda yaptığımız analizde Türk mutfağına yön veren şefler konulu başlık altında yer alanların kendi arkadaşları olduğu TAFED başkanvekilinin kendi cümlesiyle de teyit edilmiştir. Kendileri ilgili kişilerin federasyona üye olmadıklarını ifade ederken bunların arkadaşları olduğunu söylemişlerdir.

TAFED başkanvekili yorumlarında ilgili yazının, yazarın özgür iradesiyle yazıldığı anlatılmaya çalışılmaktadır. 'Yazı, yazara aittir.' denilerek işin içinden çıkılmak istendiği anlaşılmıştır.

Bu durumda;

Burada şu sorular cevap belemektedir:

İlgili yazıda yer alacaklar kim tarafından planlanmıştır ?

Yazara konuyla ilgili malumatı ve ilgili şeflerin özgeçmişlerini kimler vermiştir?

Türk mutfağına sözde yön verenler listesi esasen kim ya da kimler tarafından belirlemiştir, neye göre belirleme cüretinde bulunulmuştur?

Yazarın Türk mutfağına yön veren şefleri belirleyecek kabiliyet ve donanımı olmadığı kesindir ve aşikardır.

Yazara bu sufleler kim ve hangi STK tarafından verilmiştir? 

Yazıyı kendileri ne derecede doğru bulmaktadırlar? 

Bu yazı ile ilgili olarak haklı nedenlerle şerh koyduğumuz konularda savunma yapmak yerine; yazarın yersiz, komik ve saçma ifadelerine karşı söz söyleyebilecek olgunluk gösterebilecekler midir?

Daha öncede liderimiz tarafından gündeme getirilen ve istifa çağrısı yapılan TAFED başkanı ve yönetimi kamuoyu nezdinde cevap bekleyen önemli birçok konuya cevap verememiştir. İlgili konular ve kullandığımız her ifadeyle ilgili bizlerin elinde kanıtlarda bulunmaktadır. Bu yüzden burada kendilerinin sığındığı polemik veya iddia kesinlikle söz konusu değildir.

Böylesi önemli konuları polemik olarak niteleyerek asıl polemiği oluşturmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir. Bu şekilde ilgili konuları ve soruları amacından saptırmak isteyenler kesinlikle bunda başarı sağlayamayacaklardır.

 

TAFED'E KAMUOYU NEZDİNDE SORULAN BAZI KONULARI CEVAPSIZ BIRAKANLARIN TALEPLERİ VE KONULARA OLAN YORUMLARDAN ÇIKAN ANALİZLER;

1-İnsanların en doğal haklarından biri olan haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmak.

2-Kamuoyu nezdinde cevap bekleyen soruları cevaplamak yerine yayıncı kuruluşlar ile kavga edecek şekilde yorumlarda bulunup konuları polemik malzemesi haline getirme çabası.

3-Şahsi telefon numarası vererek, şahsi görüşmeler ile yayımlanacak haber içerikleri hakkında denetleyici olmaya soyunmak. (sansür girişimi)

4-Özgür habercilik yaparak TAFED dâhil herkesin görüşüne hukuki çerçevede yer veren tarafsız haber sitesinin denetleyici-onay merci olmak için başkaca farklı teşebbüslerde de bulunmak.

Bunları "uyarı" - “övgü” - "rica" kelimelerini kullanarak talep edenler bu gün cevap veremedikleri konuları geçmişte sansürleyen zihniyetin temsilcileridir. İlgili konularda Türk mutfağı için birlik diyen kişileri piyasadan silenler ve rızıkları ile tehdit eden köhne zihniyetin sahipleri kendilerini bu talepleri yapacak konumda görmektedirler.

Bu etik olmayan hakları kendilerinde görenler en kısa zamanda kendilerine çeki düzen vermelidirler. Bu güne kadar temsil etmekle mükellef olduklarına yakışır hal, hareketler içinde olmayanlar en azından bundan sonra bu konuda gayret göstermelidirler.

TMDH TÜRK MUTFAĞI ARŞİV BÖLÜMÜ

120882920_10158658234683427_2616077710638563080_o.jpg

 

 

Sosyal Medya'da TAFED başkanvekilinin yayıncı kuruluşla ilgili yaptığı polemik içeren yorumlara aşağıdaki yorum yönetimiz konseyi adına sözcümüz tarafından yapılmıştır.

 

Türk mutfağına yön veren şeflerin yanına dahi yaklaşamayacak kişilerin avukatlığına kimsenin soyunmamasını öneririz. İlgili konularda açıklama yapması gerekenlerin cevapsız bıraktığı konular kamuoyu nezdinde halen cevap beklemektedir. Bunları işlerine gelmeyen konularda başkalarını öne süren ve isimsiz açıklama yayımlatanların değil bizzat ilgili kişinin çıkıp cevaplaması gerekir. Başkalarına Türk mutfağına yön veren şef olarak algı oluşturmaya çalışmak bazı gerçekleri değiştirmez. Hakkında net bilgi sahibi olmadığınız kurumların sayılarına da değil niteliklerine bakılmasını öneririz.

Bizler Türkiye’de ve sektörde kimin ne olduğunu ve perde arkasında geçmişten günümüze kadar Türk mutfağına ihanet derecesinde hangi konuların müsebbipleri olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Değerli liderimizi ve Türkiye’de önemli yeteneklerimizi geçmişte sırf birlik istedikleri için, Türk mutfağı dedikleri için tehdit edenler, mağdur edenler veya etmeye çalışanları da çok iyi biliriz. İlgili konularda yapılmış tehditlerin dolaylı olarak kime ve hangi kuruma ait olduğunu açıkladığımız gibi bunların bu gün sektörde çok iyi bilinenler arasında yer alan başkaca kimler olduğunu da gerektiğinde açıklamaktan asla çekinmeyiz.

Birilerinin polemik dedikleri yüzleşmeleri gereken acı gerçeklerdir. Yaptıkları açıklamalarda liderimizin sorduğu sorulara muntazam cümleler kurarak cevap vermeyenler çıkıp konuyu polemik olarak nitelemeye kalkmasınlar. Her şeyden önce kamuoyu nezdinde ilgili sorulara bir bir cevap vermekle mükelleftirler.

İlgili haber sitesine işlerine gelen haberlerle övgü, işlerine gelmeyenlerle ilgili eleştiri yapmak kimsenin haddi değildir. Bu kişiler geçmişte kendi güdümünde tuttukları haber sitelerine yaptıkları baskıları günümüz şartlarında yapma girişiminde sakın bulunmasınlar.

İlgili şahıslara düşen ilgili içeriklerde yer alan sorulara haklı görüşlere varsa argümanlarıyla cevaplar vermeleri kamuoyu nezdinde beklenmektedir. Bunları çürütecek kabiliyetleri olmayanların işi başka konuya çekerek asıl polemiği oluşturmalarına asla izin verilmeyecektir.

Bu çerçevede asıl polemiği oluşturanlar tarafsız haber yapanlara burada tepki verme cüreti gösterenlerdir. Bu konularda ilgili kişiler haddini ve hududunu çok iyi bilmelidir.

İlgili konuda yazılan yazıya kurumumuzca şerh konulmuştur. Türk mutfağına yön veren şeflerin kim olduğunu veya kimler olduğunu belirleyecek merci Türkiye’de Zeki Açıköz’ün güdümünde kişiselleştirilmiş olan ve hazır yemek reklamı panosuna döndürülmüş olan TAFED değildir.

Tüm dünyada sizlerin daha adını bile duymadığınız nice değerli Türk mutfağı şefleri vardır ve her gün yabancı memleketlerde birebir Türk mutfağını tanıtmaktadırlar. Bunu anlatan en güzel cümlede liderimizin de dediği şu cümledir. “ Denize bak ibret al! Çer çöp üstedir inci dipte!”

Burada ilgili haber kurumuna bir şeyler isnat etmeye çalışanlar veya kendilerince uyarı yaptıklarını sananlar kendilerine her anlamda çeki düzen vermelidirler ve denize bakıp ibret almalıdırlar. Türkiye’de çok az sayıda tarafsız yayın yapan haber sitesi vardır. Bunlardan biride burada uyarı yapılmaya çalışılan haber sitesidir. Burada kendilerince ‘uyarı’yaptıklarını sananları en sert şekilde kınıyoruz. İlgili anlama gelen tüm ifadeleri ve bunların sahiplerini de not ediyoruz.

TMDH olarak tüm dünya nezdinde sahip olduğumuz yüksek donanım ve nitelikler tüm dünyada Türk mutfağı adına önemli değerlerimizle beraber Türk mutfağını temsil etmektedir. Oluşturduğumuz tüm raporlar, makaleler, yazılar ve akademik çalışmalar Türkiye’de aşçılık ve mutfak sanatları alanında hiç bir STK ile kıyas dahi kabul etmez. Yaptığımız çalışmaların hepsi kendi alanlarında dünyada ilkleri temsil etmektedir. Kamuoyu nezdinde açıkladığımız tüm görüşler ilgili konularda tamamen Türk mutfağının çıkarını gözeterek oluşturulur. Buradakilerin kişisel çıkarlarını gözeterek yaptıkları çalışmalara veya açıklamalara asla benzemez. Fikirlerimizden, akademik çalışmalarımızdan rahatsız olanların ve bunları haber sitelerinde konu olmasını çekemeyenlerin ilgili konularda başkalarına baskı yapmaya çalışmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizler sektörümüzde bu köhne zihniyette olan herkesin 26 Ağustos 2010’dan beri farkındayız. İlgili konularda baskı yapmaya çalışanlar karşılarında herkesten önce bizleri bulacaklardır.

Saygılarımızla 

TMDH YÖNETİM KONSEYİ ADINA

Ramazan Çolak

IMG-7244.JPG

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ

tmdh_logA.png

 

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo