SOSYAL MEDYADA “ÖZLEDİK” GÖSTERİŞİ YAPAN BAZI RİYAKARLARLA İLGİLİ ARŞİV RAPORU

RAPOR 
Kayıt Sayı No: 882021-719
İlgili şahıs malum konuyla ilgili olarak bugün Sayın Tolgahan Gülyiyen'in paylaştığı yazılı açıklamasının yer aldığı haberimizden çok kısa bir süre sonra yaptığı sosyal medya paylaşımını an itibariyle silmiştir. TMDH, ilgili şahıstan kesinlikle bu yönde hiçbir talepte bulunmamıştır. İlgili şahsın bu eylemi bizzat kendisine ait olan hür iradesiyle gerçekleşmiştir.
İlgili konuda yorumları bulunanlar arasında yer alan bazı şahıslarların yıllar öncesine ait olan ifadeleri-söylemleri ve bilgileri arşivlerimizde kayıtlı olarak bulunmaktadır.
Tüm bu bilgiler ışığında kısa değerlendirmelerimiz şöyledir:
1-Paylaşımda yorumları bulunan bazı kişilerin de söz konusu paylaşımı yapan şahıs gibi değerlerimizi manidar şekilde son yıllarda hatırlayarak toplum önünde sosyal medya üzerinden duygu ve din sömrüsü yaptıkları net olarak belirlenmiştir.
2-Eldeki verilere göre; bu kişilerin en belirgin ortak özelliklerinden biri bazı değerlerimizin yanında sadece kişisel çıkarlarını amaç edinenler olarak yer almaları şeklinde açıklamak mümkündür.
3-Yorumlarda yer alan bazı şahısların yıllar önce verdikleri demeçleri, söylemleri ve ifadeleri arşivlerimizde bulunmaktadır. Bu kişilerin kendileri ile çeliştikleri ve çıkarları gereği her tarafa dönebildikleri açık olarak belirlenmiştir. Aradan geçen en az 10 yıllık bir zaman dilimi ile eldeki verilerimiz karşılaştırılarak kıyas edildiğinde bu şahıslarla ilgili olumsuz yönde birçok sonuca varmak ve tüm bunları çok daha detaylı bir rapor şeklinde oluşturmak mümkündür.
(Tüm bunlar geçmiş yıllardaki arşiv kayıtlarımızdan elde edeceğimiz detaylar ile çok daha detaylı bir rapora dönüştürülerek kamuoyu ile paylaşılabilir.)
Saygılarımızla Bilgilerinize Arz Olunur
TMDH ARŞİV BİRİMİ
2313_LKKHJKLJKDSA_224664074_345637577197971_8235553077314181630_n.jpg
logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Girne Tüp Bebek