ŞEBEKENİN TAŞERON TEHDİTÇİSİ ALAATTİN YALÇINKAYA - Türk Mutfağı Hareketi

ŞEBEKENİN TAŞERON TEHDİTÇİSİ ALAATTİN YALÇINKAYA

ŞEBEKENİN TAŞERON TEHDİTÇİSİ ALAATTİN YALÇINKAYA
MESAJ İÇERİK-GÖRSELLERİNİN DAHA FAZLASINI EN ALTTA YER ALAN "EK DOSYALAR BÖLÜMÜNDEN" PDF OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ
203574065_322910026137393_1667344427690626190_n2321dada.jpg
Siz onu sözde gençlere fırsat vermek isteyen ve onların önünün açılması gerektiğini haber sitelerinde yazmış olan Türk mutfağının duayeni olarak tanıyorsunuz. Ya da bugüne kadar öyle tanıyıp, bilmiştiniz. Kendi ağızlarındanmış gibi haberlerini yine kendilerine bağlı olan sözde gazetecilere yazdırtan, yaptırtan hatta gerçekten kendisinin ifade edip etmediği bile meçhul olan haberlerdeki sözlerin asıl sahibi aslında o değildir. Eğer gerçekten öyle olmuş olsaydı haberlerde sözde ifade etmiş olduklarının tam tersini organize bir şebeke vasıtasıyla şebeke üyeleriyle birlikte ve beraberce organize olmuş olarak kesinlikle yapmazlardı.
Konuyla ilgili yer vereceğimiz mesajlarından da rahatlıkla anlaşılabilecek suç teşkil eden eylemler yıllarca sürdürülmüştür. İlgili şahıs bağlı olduğu dernek ve federasyon kisvesiyle sektörümüzde birçoğu tarafından bilindiğini de düşündüğümüz ancak bugüne kadar korkulardan ötürü gizli olarak kalabilmiş olan bir şebeke tarafından yıllarca yönlendirilmiştir. Kendi aralarında da organize olmuş bir şebekeyle beraber aşağıda yer vereceğimiz görevleri icra etmiştir.
Sizler ise onu ve bağlı olduğu şebeke mensuplarını günümüze kadar kamuoyu nezdinde kendilerini sizlere nasıl tanıttırmak istiyorlarsa öyle bilen gençler ve insanlardınız.
Aydın Türk gençleri olarak, ilgili şahsın haberlerde çıkanların aksine bugün gerçek yüzünü tüm delilleriyle beraber sizlere özellikle gençlerimize takdim ediyoruz.
Kendisini Sizler ile Tanıştıralım:
M.K. İsimli şahsın Amcaoğlu-Namıdiğer Tehditkâr- Taşeron A.Y. (Alaattin Yalçınkaya)
Bildiğimiz Bazı Görevleri:
1- İspad ve Tafed’e bağlı bir şekilde malum bazı şahısların emriyle taşeronluk yaparak insanları “Piyasadan silmekle” tehdit etmek,
2- Yazarların yazacakları yazı içeriğine müdahale etmek,
3- Haber yorumlarına müdahale ve sansür için bazı haber siteleri ile iş birliği yapmak,
4- Kendi suç teşkil eden emelleri doğrultusunda medyayı veya bazı gazetecileri iş birliğine zorlamak,
5- Yazarın yazılarının çıktığı veya çıkabileceği medya kuruluşlarına uyarılar vererek ifade özgürlüğünü kısıtlamak,
6- İnsanların haber alma hürriyetlerine engel teşkil edecek şekilde basın ve yayın organlarına uyarılar vermek suretiyle müdahale etmek,
7- Yayınlanacak içeriklere müdahale ederek o içeriklerin yayımlanmasına onay vermek veya vermemek,
8- Sadece kendilerine boyun eğenleri sektörde bir yerlere getirecek haberlerin kamuoyuna servis edilmesini sağlamak,
9- Şebeke dışında kendilerinden daha yetenekli olanlarda dahil olmak üzere, ulusal mutfağımıza çok büyük katkılar sağlayacak yeniliklerle beraber çağa ayak uyduracak farklı düşünceleri bulunan tüm insanlarımızın düşüncelerini ve sektördeki varlıklarını basın-yayın organlarını ve bazı işletme sahipleri üzerindeki etkilerini de kullanarak kökten yok etmeye var güçleriyle teşebbüs etmek.
Şahsın yazdığı ifadelerden de anlaşılabileceği üzere ilgili ifadeler işlediği suçları da bir nevi itiraf niteliği taşımaktadır. Ayrıca Sayın Tolgahan GÜLYİYEN’in o dönemdeki tüm ifadeleri sitemiz üzerinde de mevcuttur. Bizlerden istenmesi durumunda da tüm kurumlar veya kişiler ile paylaşılabilir.
İlgili şebeke üyesinin kendi ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sahip olduğu makamdan ve doğrudan bağlı olduğu şebekenin diğer bir üyesi olan ya da başında bulunduğu tahmin edilen Z.A isimli şahıstan da yetkiyle beraber direktif almadan insanlara baskı kuracak şekilde onlara “Piyasadan silinir gidersin” tehditlerinde bulunabilecek bir cesarete kesinlikle tek başına sahip olmadığını, tehdit içeriğinde yer almakta olan ifadelerden de yeterince açık şekilde anlamaktayız.
İlgili şahıs, insanları piyasadan silebilecekleri bir gücü elinde bulunduranlar veya asıl güce sahip olanlar tarafından kendisine yüklenen misyonu gereğince, söz konusu tehditkâr cüretti şebeke adına yetkili olarak kendisinde görmüş veya kendisinde bulmuştur.
Ona bu taşeronluk görevini vererek kendisini yetkilendirenler de işlediği suç veya suçlara azmettiricilerdir. İnsanları piyasadan silme eylemini organize bir şekilde gerçekleştirenler, bu şahısla beraber bağlı oldukları bir şebekenin üyeleridir. Suç teşkil etmekte olan bu çıkar amaçlı organize iş birliği yine şahsın açıkça beyan ettiği ve yine suç teşkil eden ifadelerinden de çok rahatlıkla anlaşılmaktadır.
İlgili bu şahıs bağlı olduklarından güç ve yetki alarak söz konusu kendi ifadeleriyle de itiraf ettiği bütün eylemleri gerçekleştirebilmek adına sektörümüzdeki çoğu kuruluş veya kurumlarla aracılık vazifesini ve taşeronluk görevini de üstlenmiştir. İlgili şahıs yukarıda da açıkça belirtilen ve suç teşkil eden misyonlarını uzun yıllarca bağlı olduğu sözde tüzel kişilikler kisvesi altında kurmuş oldukları bir suç şebekesi adına organize şekilde yürütmüştür.
Kendisi ayrıca telefonla yaptığı tehditlerden önce de bahsini ettiği şebeke üyesi olan akrabası M.K. İsimli şahıs ile yeni görüştüğünü ve onun da üzgün olarak ağladığı yalanıyla da Sayın Tolgahan GÜLYİYEN’in duygularını istismar etmek suretiyle kendisini M.K. ile ilgili olarak yazı yazmaması konusunda caydırarak kandırabileceğini bile düşünmüştür. Bu sayede o dönemde Türk mutfağına hakaret etmiş olan amca oğlu M.K. İsimli şahısla ilgili ve telefon görüşmesi öncesinde yazılı tehditlerde bulunan A.Y.olarak kendisiyle ilgili Sayın Tolgahan Gülyiyen’den yazı ve düşüncelerini kaleme alıp yayımlatmaması için iltimas veya ayrıcalık elde edebilmeyi amaçlamıştır.
Sayın Tolgahan Gülyiyen ise ilgili şahıs tarafından gönderilen mesajda yapılan kutlama veya övgü sözlerine bile soğuk yaklaşan cevaplar vermiş ve mesajlardan da anlaşılacağı üzere kendileri kesinlikle övgü-kutlama toplamak için yazı yazmamakta olduğunu o günlerde ilgili şahsa yazılı olaraktan da bu telefon görüşmesinden çok daha önce zaten açıkça ifade etmiştir.
Mesajlardan da görülebileceği üzere; şahıs telefon görüşmesinde de ilgili konuda beklediği ayrıcalığı kendileri için alamayacaklarını anladığında ise, yazılı olarak beyan ettiği çirkin tehditleriyle beraber, telefon numarasını bizzat vermiş olan kişi olarak kendi söylemiyle “ara beni sana daha açık söyleyim” sözlerinin gereğini yerine getirircesine söz konusu telefon görüşmesinin devamında oldukça üst perdeden konuşarak şu ifadeleri açık bir dille Sayın Tolgahan Gülyiyen’e hitaben beyan etmiştir: “Biz Zeki Gülyiyen’i idare ediyorduk bir Zeki GÜLYİYEN daha istemiyoruz.”
Bununla beraber telefon görüşmesinin büyük bölümünde aynı tehditkâr üslup devam etmiştir.
Kendisi tüzel kişilik adı altında bağlı olduğu şebekenin bir taşeronu olarak;
Şebeke içinde önde gelenlerce kontrol edilen ve onların talimatlarıyla söz konusu eylemleri uzun yıllarca icra etmiş olan kişidir. Bu şebekenin Türkiye’de daha kaç insanımızı bu yollar vasıtasıyla mağdur ettiği konusu tüm gerçekliği ile sorulması ve cevaplandırılması gereken hususların en başında gelmektedir.
Yukarıdaki suçları işleyen şahsın söz konusu şebekeye bağlı üyelere çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla bu eylemlerin gerçekleştirildiği açık olarak tüm delilleriyle görülmektedir. Bu eylemleri gerçekleştirirken şebekenin güç aldığı odakların üzerine tüm şeffaflığı ile kamuoyu huzurunda gidilmesi ve şebekenin tüm üyeleriyle beraber deşifre edilmesi her şeyden önce Türk aşçılarının, Türk gençlerinin ve ulusal mutfağımızın tüm dünyadaki çıkarları gereğince elzemdir.
Ülkemize ve ulusal mutfağımıza en büyük kazanımları, faydaları sağlayabilecek olanlar bu şebeke tarafından uzun yıllardan beri mağdur edilmişler hatta işlerinden dahi edilmişlerdir. İş bulmaları engellenmiş veya kendi deyimleriyle piyasadan silme suçu ve eylemi organize olan bu suç şebekesinin üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de şebekenin yukarıda yer verdiğimiz hususlarla ilgili olarak taşeronluğunu da yapmış olan şahsın kendi ifadesiyle emek ve alın teri döken faydalı insanlar “Piyasadan silinip gitmişlerdir.” Bu eylemin gerçekleştirildiğini ve mağdur binlerce belki de on binlerce kişinin aşçılık sektöründen bu şebeke yüzünden silindiğini ayrıca sözde gazeteci olan Ö.A isimli şahısta 7 Ekim 2019 tarihindeki şu sözlerle onaylamıştır: “Sevgili Tolga o gibi yazılara ve özgürlüğe karşı olanlar kimseye el vermeden piyasadan silindi. Sen doğru yoldasın. Babanda böyle isterdi.” Ö.A. isimli sözde gazetecinin kişisel Facebook hesabından yazılı olarak ifade edilmiş olan tüm bu ifadelerin arşivlerimizde ekran alıntıları da bulunmaktadır. Bu ifadeler suçu ikrar eden nitelikte olan ifadelerdir. Şebekenin tüm ayrıntılarını bildiği çok açık olan ve şebekenin içinde yer alması kuvvetle muhtemel olan Ö.A. isimli sözde gazeteciye yukarıda ifade etmiş olduğu sözlerine açıklık getirmesi çağrısı tarafımızdan 2 defa kamuoyu huzurunda yapılmıştır. Buna rağmen kendisi sessiz kalmayı tercih etmiştir. Bu konularda da ilgili tüm delilleri açık olarak paylaşımlarımızda bulmak mümkündür.
Türkiye’de aşçılık sektöründe yer alan bu organize suç şebekesi, insanlar üzerinde baskı-tehdit yoluyla uzun yıllardan beri kendi üyelerine çıkar ve menfaat sağlamaktadır.
Tehdit ve baskılar ile insanları sindirerek bu yolla sektör çalışanları üzerinde tahakküm kurarak dilediklerini kendi deyimleriyle “Piyasandan Silen”, dilediklerini ise torpille eğitimlerine veya hayali okullardan aldıkları diplomalarına bile bakmaksızın, ya da diploma teyit görevlerini bile yerine getirmeksizin liyakat dışı bir anlayış ile Türkiye’de belli makamlara getirerek sözde meşhur şef yapan; söz konusu tehditkâr şebekenin taşeronluğu görevi ilgili tarihlerde M.Y. isimli şahsın amcaoğlu olan A.Y. isimli şahıs tarafından üstlenilmekteydi.
A.Y. isimli şahsın telefonda “Biz” diye kast ettiği çevrelerin başında bulunanlar da dahil olmak üzere, şebekeyle bağı bulunan tüm bu çevrelerin daha nerelere ulaştığı ve daha hangi isimlerin bu şebeke ile organize bir şekilde uzun yıllardan beri hareket etmekte olduğu sorusu asıl sorulması gerekenler arasındadır. Bu şebekenin yukarıda bahsedilen konularda birçok hak sahibi insanın emeğine ve alın terlerine çok uzun yıllardan beri musallat olarak çöreklendiği ve şebeke kollarının aşçılık federasyonları ile dernekleri içinde yuvalandığını da ayrıca önemle belirtmek isteriz.
Saygılarımızla Kamuoyuna ve Kamu Vicdanına Duyurulur

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ

SÖZCÜLÜĞÜ

sözcü.jpeg

Ek Dosyaları İndir

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo