26-30 AĞUSTOS TÜRKİYE AŞÇILAR BAYRAMI İLANI - Türk Mutfağı Hareketi

26-30 AĞUSTOS TÜRKİYE AŞÇILAR BAYRAMI İLANI

 TÜRKİYE AŞÇILAR BAYRAMI VE TÜRK MUTFAĞININ ZAFER BAYRAMI KONULU 9 EYLÜL 2020

BİLDİRİSİNİ İNDİREREK OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

ÖZET BİLDİRİ 

Türkiye’de ve Dünya’da Türk mutfağı açısından mutfak sanatları alanında gerçek anlamda içini doldurarak ortaya koyabilmiş olduğumuz bir Aşçılar bayramımız bulunmamaktadır. Yabancılar tarafından çeşitli tarihlerde keyfi olarak belirlenen bir takım tarihler Aşçılar bayramı olarak nitelendirilmektedir. Aşçılar Festivalleri veya çeşitli mutfak sanatları etkinlikleri herkes açısından bilinen nedenlerden ötürü uzun yıllardır farklılıklar göstermektedir. Oysaki her alanda oldukça önemli ortak değerleri bulunan bir milletin bu alanda da ortak değerlerine göre haklı gerekçeler ile belirlediği Türk mutfağı bayramı ve Aşçılar bayramı olması gerekirdi.

Türk milletinin zaferlerle dolu olan tarihinde özellikle 26-30 Ağustos tarihleri her alanda olduğu gibi kültürümüz açısından da doğrudan ve dolaylı olarak bizlere önemli kazanımlar sunmuştur. İlgili tarihlerde elde ettiğimiz zaferlerimiz tarihin akışını değiştirerek her alanda en kutsal bildiğimiz değerlerimizin korunabilmesinde yüksek öneme sahip anlamlar taşımaktadır. Bu zaferlerin kazanılmış olmama ihtimalini bir senaryo olarak düşündüğümüzde bile karşı karşıya kalabilmiş olma ihtimalimiz olan ilgili tüm durumlar ve felaketler milletimiz açısından hem genel olarak hem de Türk mutfağı kültürümüz açısından önemli tarihi sonuçlar doğuracaktı.  Bütün bunlar Türk mutfak sanatları kültürümüz açısından değerlendirilerek tüm detaylarıyla bu özet bildirinin geniş açıklamalı 9 sayfalık tam metninde detaylıca açıklanmıştır.  

Liderimiz Sayın Tolgahan Gülyiyen’in genel anlamda oldukça önemli tarihi bilgilerle,  söz konusu tüm detayları ve bunlar ışığında yer alan ortak düşüncelerimizi gerekli tüm analizlerle de 9 sayfalık bildiride bizzat işlemiştir. 9 Eylül bildirimizde ilgili tüm konular Türk mutfak sanatları açısından değerlendirilerek 9 Eylül 2020 tarihiyle bir sonuca bağlanmıştır. Söz konusu tüm konular her alanda güçlü bir şekilde bilimsel tarihi bilgilerle ve yerinde analizlerle desteklenmektedir.

9 sayfalık 9 Eylül bildirimizde ilgili tüm konular her anlamda Türk mutfağı açısından tarihi verilerle de değerlendirilmiş ve bunların neticesinde liderimiz Sayın Tolgahan Gülyiyen’in hür iradesiyle onun öncülüğünde alınan kararla bu gün yani 9 Eylül 2020 itibariyle Dünyaya ilan edilmiştir.

Tarihsel ve bilimsel veriler ışığında yerinde analizlerle desteklenmiş olan bu karara göre;  26-30 Ağustos tarihlerinin aynı zamanda Türk mutfağının da Zafer bayramı olduğu, dolayısıyla hem tüm Dünya’da hem de Türkiye’de bu tarihlerin bundan böyle Türkiye Aşçılar bayramı olarak kutlanmasının en tabi gereklilik olduğu kesin olarak belirlenmiştir.

Bu sonucun neticesinde gerek Türkiye’de gerekse tüm Dünya genelinde Türk mutfağı ve Türk aşçıları açısından 26-30 Ağustos tarihlerinin dışında başkaca herhangi bir tarihin veya tarihlerin her anlamda binlerce yıllık kadim kültürümüz ve tarihimiz açısından da kesinlikle bir kıymetinin bulunmadığı kesin olarak bilimsel tarihi verilere de dayanarak kararlaştırılmıştır.

Başkaları tarafından gerek dünya genelinde gerekse Türkiye’de keyfi olarak belirlenmiş olan içi boş olan farklı çeşitli tarihlerden ziyade 26-30 Ağustos tarihlerinin gerek aziz Türk milleti açısından gerekse Türk mutfak sanatları kültürü bakımından oldukça önemli değerli anlamları bulunduğu kesin olarak nettir.

İlgili tüm nedenlerden ötürü bundan böyle 26-30 Ağustos tarihlerinin Türk mutfağının zafer bayramı ve Türkiye Aşçılar bayramı olarak kutlanabilecek en isabetli yegâne tarihler olduğu kesin olarak belirlenmiştir.

Bilimsel tarihi bilgiler ile analizlerin sonucunda konuyla ilgili tüm bu değerlerimizin farkına varmış olarak sahiplenen Türk aşçılarına, Türk mutfak sanatlarına gönül vermiş bütün meslektaşlarımıza ve Turizm sektöründe çalışan ilgili herkese düşen görevler bulunmaktadır. Bu görevlerin en başında ise kendi değerlerimize göre belirlenmiş bu tarihleri bundan böyle Türkiye Aşçılar bayramı ve Türk mutfağının zafer bayramı olarak adlandırmak gelmektedir.

Tüm bunların da bir gereği olarak bundan böyle her yıl 26-30 Ağustos zafer bayramı ile Türk mutfağının aşçılar bayramını özleştirerek hatırlamak, bilmek, zaman içerisinde benimseyerek bu doğrultuda her alanda çalışmalarda bulunmak bütün meslektaşlarımızın görevidir.  Ayrıca bu hakikat Türk mutfağını temsil eden veya ettiğini savunan herkesin sorumluluğudur. İlgili konuda her yıl sosyal medyada kutlama paylaşımları yapmakta bu görevlerimiz arasında kesinlikle yer almaktadır.

İstikbalde de bu tarihlerde aşçılık sanatı mesleği ile ve Türk mutfak kültürüyle ilgili olarak planlanması muhtemel kutlama etkinlikleri bu tarihlere uygun bir şekilde düzenlenerek kutlanmalıdır.

Tüm bunlarla beraber Türk mutfak sanatları kültürünün önemli değerlerini, onun kadim mirasını ilgili çalışmalarla gelecek nesillerimize aktararak emanet etmekte sektörle ilgili herkesin üzerine düşecek olan çok önemli bir husus ve vazifedir.  Gelecek zamanlarda bu konunun tüm Dünyadaki Türk aşçılarınca ve sektörce de çok daha iyi anlaşılarak gerekli düzenlemelerin kültürümüze en uygun olan bu tarihlerde yapılacağına kesin olarak inanıyoruz. Konu hakkında yukarıdaki tüm fikirlerimizle beraber,  9 sayfalık 9 Eylül 2020 bildirisinin tam metnini noktasından virgülüne kadar oldukça kuvvetli bir şekilde savunuyoruz.

Tüm bunların neticesinde 26-30 Ağustos'u hem dünya genelinde hem de Türkiye’de Türkiye Aşçılar Bayramı ve Türk mutfağının Bayramı olarak ilan ediyoruz.

Bu gün atılan bu adım bizler için küçük ancak Dünyada Türk mutfağı ve onun kadim mutfak sanatları kültürü açısından istikbalimiz adına çok önemli bir adımdır.

Dipnot: Konu hakkındaki 9 sayfalık 9 Eylül Türkiye Aşçılar Bayramı bildirisi ve bu bildirinin özet niteliğinde bulunan yukarıdaki duyuru açıklaması; (TAFED) Türkiye Aşçılar Federasyonu’na , (TAŞFED) Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’na ayrıca (PROCHEF) Uluslararası Eğitimci Profesyonel Şefler Federasyonu’na 9 Eylül 2020 tarihi ile genel sekreterliğimizce resmi olarak tebliğ edilmiştir. Ayrıca ilgili bildiri gerek görmemiz halinde farklı kurumlara, gerçek veya tüzel kişiliklere farklı dillerde olarak da tebliğ edilebilir.

Ek dipnot: Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun sitelerinde belirttikleri söz konusu Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. eposta adresleri çalışmadığından ötürü iletim hata raporu almış bulunuyoruz. Söz konusu adrese daha önce tarafımızdan eposta kesinlikle gönderilmemiş olup bu hata tamamen karşı tarafın teknik arzasından kaynaklanmaktadır. Bu konuyu en kısa zamanda gidermelerini kendilerine tavsiye ediyor. Söz konusu tebliği sosyal medya hesaplarından etiket olarak yapacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bildirimiz etiket sonrası sosyal medya hesabımıza yazılan gmail eposta adresine yollanarak tebliğ edilmiştir.

Saygılarımızla

Dünya Kamuoyuna ve Dünya Genelindeki Tüm Meslektaşlarımıza Önemle Duyurulur

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ

GENEL SEKRETERLİK

 

sözcü.jpeg

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo